Bünyamin Ayhan
Bünyamin Ayhan
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları üzerine bir saha araştırması
Ş Balcı, B Ayhan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007
972007
Kırgızistan’da üniversite gençliği ve internet: Bir kullanımlar ve doyumlar araştırması
B Ayhan, Ş Balcı
Bilig Journal of Social Sciences of the Turkish World 48, 13-40, 2009
592009
Bilgisayar oyunları ve bağımlılık: Üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması
S Çavuş, B Ayhan, M Tuncer
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2016
482016
İzleyici araştırmalarında değişim: kullanımlar ve doyumlardan bağımlılığa
B Ayhan, S Çavuş
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2014
392014
Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri
B Ayhan, K Canöz
II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 27-28, 2006
392006
Millî Mücadele'de basın: olağanüstü durumlarda propaganda
B Ayhan
Tablet, 2007
222007
Atatürk ve basın
B Ayhan
Palet, 2009
182009
OLAGANÜSTÜ DURUMLARDA TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞMEYE BASININ KATKISI: MİLLİMÜCADELE DÖNEMİ TÜRK BASINI
B Ayhan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 75-99, 2008
18*2008
Konya basın tarihi
C Arabacı
Palet Yayınları, 2009
142009
SEÇMEN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK ve GEÇERLİLİK PROBLEMLERİ:“28 MART 2004 YEREL SEÇİMLERİÖRNEĞİ”
Ş BALCI, B Ayhan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 135-167, 2004
132004
Televizyon ve seçmen ilişkisini yeniden düşünmek: 2009 Yerel Seçimleri’nde izleyici motivasyonları
Ş Balcı, H Akar, B Ayhan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2011
122011
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Seçim Dönemlerinde Gazete Okuma Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği
Ş Balcı, H Akar, B Ayhan
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 30, 51-79, 2010
122010
The communication between patient relatives and physicians in intensive care units
F Cicekci, N Duran, B Ayhan, S Arican, O Ilban, I Kara, M Turkoglu, ...
BMC anesthesiology 17 (1), 97, 2017
102017
IŞID, propaganda ve İslamofobi
B Ayhan, ME Çifçi
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (1), 17-32, 2018
9*2018
Online game addiction among high school students
B Ayhan, S Çavuş
C. Daba-Buzoianu & H. Arslan (Dü) içinde, Contextual Approaches in …, 2015
82015
Kur’ân’ın Nüzûl Sürecinde Vahyin İlk Yılının Tahlili
B Ayhan
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
82014
II. Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki, Siyaset ve Basın
B Ayhan
II. Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset, Edt. H. Aydın, Konya, 43-71, 2010
8*2010
Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının rolü
B Ayhan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003
82003
İnternet, online oyun ve bağımlılık
B Ayhan, M Köseliören
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 6 (1), 1-30, 2019
72019
1960'dan Günümüze Konya'da Yerel Gazetecilik
B Ayhan, A Demirsoy
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, 131-155, 2005
72005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20