Şükran KARACA
Şükran KARACA
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Ş Karaca
Ege Akademik Bakış 13 (1), 99-111, 2013
111*2013
Mobil pazarlama: kavramsal bir değerlendirme
Ş KARACA, M GÜLMEZ
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 2010
652010
THE EFFECTS OF OUTDOOR ADVERTISEMENTS ON CONSUMERS: A CASE STUDY.
M Gulmez, S Karaca, O Kitapci
Studies in Business & Economics 5 (2), 2010
212010
HİZMET SEKTÖRÜNDE İLİŞKİ PAZARLAMASI
Ş Karaca
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 441-455, 2010
202010
MİRAS FARKINDALIĞI VE DENEYİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
GP Gülşah AKKUŞ, Şükran KARACA
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 71-81, 2015
19*2015
Yaşam Tarzının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Ş Karaca
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 403-425, 2018
112018
Özel gün indirimlerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi.
Ş Karaca, MÖ UMUT, İ Yemez
Igdir University Journal of Social Sciences, 2018
72018
Tüketicilerin indirimli ürün satın alma niyet ve davranışının hazcı yaklaşım ile açıklanması
İ Yemez, MÖ Umut, Ş Karaca
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
72018
A Research on Investatigation of Consumers' Attitudes on Green Products
Ş Karaca
Ege Akademik Bakış Dergisi 13 (11), 99, 2013
7*2013
A research on investatigation of consumers’ attitudes on green products
Ş Karaca
Ege Akademik Bakış Dergisi 13 (1), 99-111, 2013
7*2013
Materyalist Eğilimlerin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma
Ş Karaca
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54 (1), 243-260, 0
7*
Covid-19 gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi
Ş Karaca, D KELAM
Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 7-18, 2020
52020
İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejiler
Ş Karaca
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 37-51, 2012
52012
Duygusal ve bilişsel güdülerin sürdürülebilir giysi tüketim davranışı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir çalışma
Ş Karaca
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 254-268, 2018
42018
Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkileri
Ş KARACA, DF BİÇER
42015
Tüketicilerinin Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi: Türk Dünyası Örneği
N GÜMÜŞ, Ş KARACA
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2), 946-957, 0
4
Anlık duygu durumu ve mutluluğun plansız satın almaya etkisi
İ Yemez, Ş Karaca
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 1167-1193, 2019
32019
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Ş Karaca
Beta Basım Yayım Dağıtım. İstanbul. S 4, 2015
32015
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama (Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımıyla)
Ş KARACA
Beta Yayınevi, 2015
3*2015
Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi.
E ONURLUBAŞ, N GÜMÜŞ, Ş KARACA
Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 10 (1), 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20