Dilvin Taskin
Dilvin Taskin
yasar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler
FD TAŞKIN
Ege Akademik Bakış 11 (2), 289-298, 2011
1102011
Testing Long-run Relationships between Stock Market and Macroeconomics Variables in the Presence of Structural Breaks: The Turkish Case
EC Çagli, U Halac, D Taskin
International research journal of finance and economics 48, 49-60, 2010
222010
The Relationship between CSR and Banks' Financial Performance: Evidence from Turkey
D Taskin
Journal of Yasar University 10 (Special Issue), 13-20, 2015
19*2015
The Turkish Stock Market Integration with Oil Prices: Cointegration Analysis with Two Unknown Regime Shifts
EÇ Umut Halac, Dilvin Taşkın
Panoeconomicus 60 (4), 499, 2013
162013
AB'ye Uyum Sürecinde İMKB'nin AB Piyasaları ile Karşılaştırılması
PE MANDACI, D TAŞKIN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 127-137, 2005
132005
Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile İmalat ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki
MB Öztürk, GK Gümüş, FD TAŞKIN, EÇ ÇAĞLI
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 …, 2013
112013
Türk Bankacılık Sektöründe Finansal İstikrar-Rekabet İlişkisi
D Taşkın
Maliye Finans Yazıları 29 (103), 175-204, 2015
92015
The interactions between oil prices and Borsa Istanbul sector indices
EÇ Çağlı, FD Taşkın, PE Mandacı
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 7 (1), 55-65, 2014
92014
Green economic growth, cleaner energy and militarization: Evidence from Turkey
K Sohag, FD Taşkın, MN Malik
Resources Policy 63, 101407, 2019
72019
Testing Long-Run Relationship between Stock Market and Macroeconomic Variables in the Presence of Structural Breaks: The Turkish Case
EÇ Çağlı, U Halaç, D Taşkın
International Research Journal of Finance and Economics 48, 49-60, 2010
72010
ORTAKLIK YAPILARININ FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST ENERJİ FİRMALARI İNCELEMESİ.
FD TAŞKIN, S Coşkun
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 17 (1), 2015
62015
Aşırı tepki hipotezi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan kanıtlar
T Yücel, FD Taşkin
Iktisat Isletme ve Finans 22 (260), 26-37, 2007
62007
The short-and long-run efficiency of energy, precious metals, and base metals markets: Evidence from the exponential smooth transition autoregressive models
EC Cagli, D Taskin, PE Mandaci
Energy Economics 84, 104540, 2019
52019
The Aftermath of Banking Crisis in an Emerging Economy Evidence from the 1994 and 2001 Banking Crises of Turkey
D Taşkın
International Journal of Money, Investment and Banking 12, 37-41, 2009
52009
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INNOVATION AND THE PERFORMANCE OF TURKISH BANKING
A GÜNDOĞDU, FD TAŞKIN
International Review of Economics and Management 5 (3), 16-32, 2017
22017
Kriz Sonrası Banka Birleşme ve Satın Almaları
FD Taşkın
Bankacılığın Temelleri, 2016
2*2016
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİST ÜRETİM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
G Durak, D Taşkın
Mali Çözüm 24 (126), 29-56, 2014
2*2014
Corporate Governance and performance of Turkish banks in the pre-and post-crisis periods
FD Taşkin
Journal of Governance and Regulation 1 (4), 47, 2012
22012
Overreaction hypothesis: Evidence from Istanbul Stock Exchange
FD Taşkın
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006
22006
MONETARY APPROACH TO EXCHANGE RATE DETERMINATION: SINGLE EOUATION VERSUS MULTICONTEGRATING VAR SYSTEM ESTIMATION FOR EXCHANGE RATES IN TURKEY
F TAŞKIN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, 41-64, 1995
21995
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20