Follow
BÜLENT DİLMAÇ
BÜLENT DİLMAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Prof. Dr.
Verified email at konya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması
B Dilmaç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
5122007
Psychological needs as a predictor of cyber bullying: A preliminary report on college students.
B Dilmac
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1307-1325, 2009
5052009
İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması
B Dilmaç
PQDT-Global, 1999
4461999
Değerler Eğitimi
S Dilmaç
Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, 405-433, 2015
433*2015
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 2012
3032012
Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli, Y Çıkılı
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 69-91, 2008
2912008
Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 scale
A Haktanir, T Seki, B Dilmaç
Death studies 46 (3), 719-727, 2022
2702022
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 279-289, 2008
2592008
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
2202009
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmac, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1872009
Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma
B Dilmaç
1652009
İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması
R Yiğit, B Dilmaç, M Deniz
1642011
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 13-55, 2016
1542016
Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri
Z Şimşir, B Dilmaç
İlköğretim Online 17 (2), 1116-1134, 2018
1422018
Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaşam doyumlarının incelenmesi
ME Deniz, B Dilmaç, OT Arıcak
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 953-968, 2009
1392009
Yöneticiadayi Öğretmenlerin Özyeterlik Algilari Ve Epistemolojik İnançlarinin İncelenmesi
H IZGAR, B DİLMAÇ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 437-446, 2008
1352008
Parental attitudes as a predictor of cyber bullying among primary school children
B Dilmaç, D Aydoğan
International Journal of Computer and Systems Engineering 4 (7), 1667-1671, 2010
1282010
Do we experience pandemic fatigue? current state, predictors, and prevention
A Haktanir, N Can, T Seki, MF Kurnaz, B Dilmaç
Current Psychology 41 (10), 7314-7325, 2022
1212022
Öğretmen Adaylarinin Öznel İyi Olma ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
1192009
İnsani değerler eğitimi programi
A Kulaksızoğlu, B Dilmaç
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 12 …, 2000
1142000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20