Follow
hazar ege gursoy
hazar ege gursoy
PhD
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Religious Revival and Deprivatization in Post-Soviet Georgia: Reculturation of Orthodox Christianity and Deculturation of Islam
P Köksal, A Aydıngün, HE Gürsoy
Politics and Religion 12 (2), 317-345, 2019
62019
SOVYET VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE AHISKA TÜRKLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE AYRIMCILIKLAR
S Keskin, HE Gürsoy
Uluslararası Suçlar ve Tarih, 13-46, 2017
62017
Post-Sovyet Gürcistan’da Azınlık Hakları: Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat, Devlet Politikası Ve Resmî Görüş
HE Gürsoy, MO Tulun
Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset, 2016
52016
The Role of Civil Society in Democratic Consolidation Process of Georgia between 2003 and 2011
HE Gürsoy
Middle East Technical University, 2011
42011
Post-Sovyet Acara’da Müslüman Acaralılar: Sosyo-Ekonomik Durum Ve Siyasi Katılım
HE Gürsoy, Y Katliarou
Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset, 2016
32016
The Humanitarian Consequences of the Karabakh, Abkhazia and South Ossetia Conflicts: The Case of Azerbaijani and Georgian IDPs
HE Gürsoy
AVİM (Center for Eurasian Studies) Conference Book No: 24, 2019
12019
Georgian Path to Secularism: A Case of ‘Cultural Defense’
A Aydıngün, S Keskin, HE Gürsoy
Politics, Religion & Ideology 22 (3-4), 392-414, 2021
2021
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS) AS A SOCIAL IDENTITY: A CASE STUDY FOR GEORGIAN IDPS
H Gürsoy
Middle East Technical University, 2021
2021
Ukrayna’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler (IDP’ler) ve Entegrasyon: Devlet Politikası, Uluslararası Destek, Sosyoekonomik Durum
HE Gürsoy Erdenay
Terazi Yayınevi, 2020
2020
Güney Kafkasya’daki Etnik çatışmalar, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale Üzerine Bir değerlendirme
HE Gürsoy Erdenay
2020
Hazar Ege Gürsoy Erdenay
HE Gürsoy Erdenay
2020
The Humanitarian Consequences of the Karabakh, Abkhazia and South Ossetia Conflicts: The Case of Azerbaijani and Georgian IDPs
HE Gürsoy Erdenay
null, 2019
2019
GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ ÜLKELERİNDE ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ: BULGARİSTAN, UKRAYNA, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ÖRNEKLERİ
A Aydıngün, P Köksal, A Kahraman, FK Şahin, S Keskin, AC Tokluoğlu, ...
2018
Remaining between Religion and Ethnicity: Muslim Georgians of Adjara
HE Gürsoy Erdenay
null, 2017
2017
ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI: GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİTHE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNICDEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN …
HE Gürsoy Erdenay
2017
Etnik Bir Demokraside Azınlık Tanımı ve Azınlık Hakları: Gürcistan’daki Ahıska Türkleri
HE Gürsoy
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU 2, 374-383, 2017
2017
SOVYET SONRASI GÜRCİSTAN'DA IDP'LERE (ÜLKE İÇİNDE YERLERİNDEN OLMUŞ KİŞİLER) İLİŞKİN SOSYOLOJİK, SİYASİ VE HUKUKİ GELİŞMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
A Aydıngün, HE Gürsoy Erdenay
2016
GÜRCİSTAN’DAKİ ACARALILAR: ULUSAL KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE DİNİ VE ETNİK KİMLİĞİN ÇATIŞMASI
A Aydıngün, A Kahraman, HE Gürsoy Erdenay, P Köksal, S Keskin
2016
The Impact of the Turkic Council (TURKKON) on Developing/Improving Relations between Turkey and Central Asia
I Kuşçu Bonnenfant, A Ayata, S Şentürk, HG Doğangün, ...
2016
Gürcü Müslüman Olur mu? Milli Kimlik ve Dini Kimlik Arasında Sıkışmış Acaralılar
HE Gürsoy Erdenay
null, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20