Yıldız Erdoğanoğlu
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Serebral Paralizili Çocukların Motor ve Fonksiyonel Seviyeleri ile Sağlıkla İlgili Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Y Erdoğanoğlu, M Kerem Günel
Toplum Hekimliği Bülteni 26 (3), 13-18, 2007
192007
Serebral paralizili çocukların motor ve fonksiyonel seviyeleri ile sağlıkla ilgili yaĢam kaliteleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi
Y Erdoğanoğlu, Y Günel
Toplum Hekimliği Bülteni 26 (3), 13-18, 2010
102010
Investigation of the relationship between motor and functional levels with health-related quality of life in children with cerebral palsy
Y Erdoğanoğlu, M Kerem Günel
Toplum Hekimliği Bülteni 3 (26), 13-18, 2007
62007
Kronik bel ağrısı olan kadınlarda farklı egzersiz programlarının etkinliğinin araştırılması
Y Erdoğanoğlu, MK Günel, A Çetin
Fizyoter Rehabil 23, 125-136, 2012
42012
Diz osteoartrit şiddetinin yürüyüşün kinematik parametreleri üzerine etkileri
S Taş, A Baki, Y Erdoğanoğlu, E Akbaş, Gİ Kınıklı, Z Erden, K Bayramlar
22014
Gençlerde akıllı telefon kullanımının fiziksel kapasite üzerine etkisi.
Y Erdoğanoğlu, BÇ Arslan
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 20 (5), 2019
12019
Erken ve geç evre osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile beden algısı, benlik saygısı, depresyon ve fonksiyonel düzey arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma
Y ERDOĞANOĞLU, BN Solak, M Şimşek, ME Erdil
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 6 (3), 188-194, 2019
12019
Proprioceptive Rehabilitation After Spine Injury and Surgery
Y Erdoganoglu, S Bilgin
Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation, 73-106, 2018
12018
Is vitamin D deficiency a risk factor for the development of statin-induced myalgia in patients receiving statins?
Ö TAŞOĞLU, YG KUTSAL, İ TAŞOĞLU, O ÖZDEMİR, Y ERDOĞANOĞLU
Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip …, 2015
12015
Effect of body awareness therapy on fibromyalgia syndrome in women: a randomized controlled trial
MK GÜNEL, NV YAĞLI, A Burcu Semin, Y ERDOĞANOĞLU, G ŞENER
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 1 (2), 43-48, 2014
12014
Lower extremity alignment due to patellofemoral syndrome and dynamic postural balance
Y Erdoganoglu, M Pepe, D Kaya, B Tagrikulu, E Aksahin, CN Aktekin
Journal of Orthopaedic Surgery 28 (1), 2309499019900819, 2020
2020
Functional evaluation of patients with mastectomy lymphedema
E Y, VM Çalık M
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2020
2020
Vücut Geliştirme Egzersiz Programı Uygulayan Bireylerde Beden Algısı ve Benlik Saygısı
Y Erdoğanoğlu, Ü Tunç
Spor Hekimliği Dergisi 55 (2), 079-085, 2020
2020
Investigation of Transversus Abdominus, Multifidus Muscle Activity and Balance in Patients with Chronic Low Back Pain
Y Erdoğanoğlu, S Gürlek
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020
2020
Investigation of Prevalence of Temporomandibular Joint Dysfunction in University Stude
BA Kaynak, S Taş, NÖ Ünlüer, Ü Yaşar, Y Erdoğanoğlu
H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (3), 287-298, 2019
2019
Comparison of Pain, Multifidus Muscle Volume, Depres-sion and Functional Level in Bulging and Protruded Lumbar Disc Herniation
S YILDIRIMALP, F EYÜBOĞLU, Y ERDOĞANOĞLU, H ŞAHİN, HD ÇELİK
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019
2019
Body Perception and Self-Esteem in Individuals Performing a Bodybuilding Exercise Program
Y Erdoğanoğlu, Ü Tunç
Turkish Journal of Sports Medicine, 2019
2019
Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders
Y Erdoganoglu, Ç Sayaca, M Çalık, CO Noyan, A Çetin, DK Yertutanol, ...
Journal of the American Podiatric Medical Association, 2019
2019
Çocuklarda ve Ailelerinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kanıt Düzeyi
MK GÜNEL, AN AKBAŞ, D KORKEM, D TÜRKER, Y ERDOĞANOĞLU
Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-Özel Konular 5 (1), 49-57, 2019
2019
Evaluation of Health-related Quality of Life in Children and Families and Level of Evidence
MK GÜNEL, AN AKBAŞ, D KORKEM, D TÜRKER, Y ERDOĞANOĞLU
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20