Follow
H.Zümrüt TONUS
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsan kaynakları yönetimi
R Geylan
Anadolu Üniversitesi, 2007
1112007
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları üzerine bir araştırma
İ Özalp, HZ TONUS, M SARIKAYA
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 69-84, 2008
1052008
İnsan kaynakları yönetimi
L Bilgin, D Taşçı, D Kağnıcıoğlu, S Benligiray, HZ Tonus
Anadolu Üniversitesi, 2008
662008
Strategic importance of human resource practices on job satisfaction in private hospitals
D Paşaoğlu, HZ Tonus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 394-403, 2014
562014
İnsan kaynakları yönetiminde etik dışı davranışlar ve yönetimi: bir işletmenin personel yönetmeliği içerik analizi
HZ Tonus, İ Oruç
İş Ahlakı Dergisi 5 (10), 149-181, 2012
552012
Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar
İ Özalp, HZ Tonus, A Geylan
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (1), 99-106, 2010
362010
A new approach in logistics management: Just IN Time-Logistics (JIT-L)
I Ozalp, B Suvacı, HZ Tonus
International journal of business and management studies 2 (1), 37-45, 2010
322010
Farklı paydaşların kurumsal itibarı değerlendirmelerindeki farklılığın sosyal ve finansal performans algılarıyla ilişkisi
HZ TONUZ, H TEZ ÖZKAN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-12, 2013
252013
The soft element of strategic human resource management: the employee's perception of diversity climate
H Sezerel, HZ Tonus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 354-359, 2014
242014
Unethical behaviors and their management in human resource management: A content analysis of a company's personnel regulation
H Tonus, İ Oruç
Turkish Journal of Business Ethics 5 (10), 173-181, 2012
212012
İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
R Geylan, HZ Tonus, D Kağnıcıoğlu, S Benligiray, AB Baraz, ...
212004
TEMEL İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARINDA İNSAN KAYNAKLAR! BİLGİ SİSTEMİ (İKBS) KULLANIMI VE ÖNEMİ
HZ Tonus
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1), 23-34, 2004
202004
Uluslararası işletmecilik
C Koparal, HZ Tonus, NF Ersoy, N Aydın, F Güllüpınar, S Önce
AÖF yayın, 2004
192004
Paydaş teorisi (stakeholder theory) ve Freeman, Donaldson-Preston, Mitchell-Angle-Wood ve Arroll’un paydaş teorisine yaklaşımlarının incelenmesi
İ Özalp, Z Tonus
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 2003
172003
Uluslararası İşletmecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları
N Aydın, C Koparal, B Tenekecioğlu, M Şahin, L Bilgin, E Kutlu, S Önce, ...
Eskişehir, s, 2004
152004
Toplam kalite yönetimi ve hizmet işletmelerinin toplam kalite yönetiminde Koçfinans örneği
İ Özalp, HZ Tonus
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 1-21, 2000
152000
Örgütlerde insan kaynakları yönetimi
R Geylan, D Taşçı, HZ Tonus, S Benligiray, Ö Oktal
R. Geylan, Dü.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013
142013
İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Etik Dışı Davranışlar ve Yönetimi, 3
İ Oruç, Z Tonus
Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 7-11, 2011
122011
Örgüt Kültürü: Anadolu Üniversitesi İİBF Örgüt Kültürü Araştırması
G Berberoğlu, S Besler, Z Tonus
Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (1-2), 29-52, 1998
121998
The effects of the organizational culture on diversity management perceptions in hotel industry.
H Sezerel, HZ Tonus
Journal of HRM 19 (2), 2016
112016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20