Takip et
Seçil Hirik
Seçil Hirik
Samsun Üniversitesi
samsun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye Türkçesinde Bilgi Kiplikleri
S Hirik
502019
Türkçede kip-kiplik terimleri ve tanımları üzerine
S Hirik
Bülent Gül. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 243-252, 2013
202013
Söz Dizimi Kuramları Bağlamında Türkçede Baş Unsur
S Hirik
172020
Olasılık bildiren kipliklerin Eski Uygur Türkçesi metinlerindeki görünümü
S Hirik
Dil Araştırmaları 12 (12), 139-161, 2013
162013
Rol kuramı ile fiillerin anlambilimsel kategorilerinin ilişkisi: iyi ve kötü prens öyküsü örneği
S Hirik
Türkbilig, 125-142, 2018
152018
Öbek Yapılarda Yönetim
S Hirik
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 389-416, 2017
142017
İstemsel eşdizimlilik ve kiplik ilişkisi: tahmin kiplikleri örneği
S Hirik
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2), 719-733, 2017
132017
Gibi Biçimbiriminin İşlevsel Dilbilgisi Bakımından Çok İşlevli Görünümü
S Hirik
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 205-222, 2017
132017
KESİNLİK VE OLUMSUZLUK İLİŞKİSİNE KİPSEL YAKLAŞIM
S Hirik
Turkish Studies (Elektronik) 9 (12), 349-367, 2014
132014
TÜRKÇEDE BAĞDAŞIKLIK VE BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI: KÜRK MANTOLU MADONNA İNCELEMESİ
S Hirik
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 10 (1), 221-238, 2020
122020
Türkiye Türkçesinde söylem ve bilgi kipliği ilişkisi
S Hirik
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (35), 1955-1966, 2017
102017
ZARFLARIN KİPSEL ALANDAKİ GÖRÜNÜMLERİ
S Hirik
102015
Türkçede Bağımlı-Biçimbirimsel Kipliklerin Çok İşlevliliği Üzerine
S Hirik
International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2395-2409, 2015
72015
Eski Uygur Türkçesinde Olasılık Kipliği
S Hirik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
72010
Dede Korkut Hikâyeleri’nde söz edim yapıları
S Hirik
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 751-768, 2019
62019
TÜRKÇEDE ÇEKİM İLGEÇLERİNİN İSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE ART ZAMANLI BAKIŞ
S Hirik
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (26), 449-467, 2019
52019
Soru Tümceleri Üzerinden Nezaket Stratejisi Kurma
S Hirik
Karadeniz Araştırmaları Dergisi 19 (76), 1143-1178, 2022
42022
Türkçe söz diziminde taşıma ve taşımanın dönüşüme etkisi
S Hirik
Türkiyat Mecmuası 29 (2), 403-418, 2019
42019
Türkiye Türkçesinde Bilgi Kipliği
S Hirik
Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
42014
Eski Uygur Türkçesinde Kiplik
S Hirik
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2010
42010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20