Nezih Dagdeviren
Nezih Dagdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dealing with uncertainty in general practice: an essential skill for the general practitioner.
M O'Riordan, Z Aktürk, JMB Ortiz, N Dağdeviren, G Elwyn, A Micallef, ...
Quality in Primary Care 19 (3), 2011
832011
Ergenlerde cinsellik
T Set, N Dağdeviren, Z Aktürk
Genel Tıp Dergisi 16 (3), 137-141, 2006
79*2006
Smoking among adolescents: relation to school success, socioeconomic status nutrition and self-esteem
F Yorulmaz, Z Akturk, N Dagdeviren, A Dalkilic
Swiss Medical Weekly 132 (3132), 2002
772002
An evaluation of patient satisfaction in Turkey with the EUROPEP instrument
N DaÄŸdeviren, Z Akturk
Yonsei medical journal 45 (1), 23-28, 2004
562004
Birinci basamak için beck depresyon tarama ölçeği’nin türkçe çevriminin geçerlik ve güvenirliği
C Tuğlu, M Türe, N Dağdeviren, Z Aktürk
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 9 (3), 117-122, 2007
53*2007
Habitual tea drinking and bone mineral density in postmenopausal Turkish women: investigation of prevalence of postmenopausal osteoporosis in Turkey (IPPOT Study)
H Kara, Aydin, Gemalmaz, Aktürk, Yaman, Bozdemir, Kurdak, Sitmapinar, ...
International journal for vitamin and nutrition research 77 (6), 389-397, 2007
482007
Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler
N Dağdeviren, Z Musaoğlu, İK Ömürlü, S Öztora
Balkan Medical Journal 28 (4), 69-74, 2011
42*2011
Migraine headaches among university students using ID Migraine test as a screening tool
S Oztora, O Korkmaz, N Dagdeviren, Y Celik, A Caylan, MS Top, T Asil
BMC neurology 11 (1), 1-5, 2011
302011
Patients evaluate physicians: the EUROPEP instrument
Z Akturk, N Dagdeviren, EM Sahin, C Ozer, H Yaman, O Goktas, TM Filiz, ...
Journal of 9, 153-60, 2002
29*2002
Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri
S Kılıçarslan
Trakya Üniversitesi, 2008
232008
Use of quality circles among first year medical students and impact on student satisfaction
EM Sahin, C Ozer
Swiss medical weekly 132 (1112), 2002
192002
Birinci basamakta hasta eğitimi
C Özer, EM Şahin, N Dağdeviren, Z Aktürk
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 11, 11-4, 2002
182002
Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının sağlıkla ilintili yaşam kalitesi
Z Musaoğlu
172008
Aile hekimliğinin kilometre taşları: Millis ve Willard Raporları
Z Aktürk, N Dağdeviren
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Yayınları, İstanbul 188, 2004
172004
Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi
E Eker
162006
Edirne ili aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ve tutumlarının belirlenmesi
H Demir
Trakya Üniversitesi, 2013
152013
The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and its districts concomitant comorbid conditions and secondary complications
S Guler, A Caylan, FN Turan, N Dagdeviren, Y Celik
NEUROLOGICAL SCIENCES 36 (10), 1805-12, 2015
132015
Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women
A Caylan, I Aydemir, N Dagdeviren, Z Akturk, T Set, S Oztora, FE Can
HealthMED 5 (4), 741-752, 2011
122011
Sexual activity among Turkish adolescents: once more the distinguished male
N Dagdeviren, T Set, Z Akturk
International journal of adolescent medicine and health 20 (4), 431-440, 2008
122008
Türkçeleştirilmiş geriatrik depresyon skalasının iç güvenilirlik analizi
Z Aktürk, EM Şahin, N Dağdeviren, C Özer
V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 442, 2002
122002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20