Nezih Dagdeviren
Nezih Dagdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dealing with uncertainty in general practice: an essential skill for the general practitioner.
M O'Riordan, Z Aktürk, JMB Ortiz, N Dağdeviren, G Elwyn, A Micallef, ...
Quality in Primary Care 19 (3), 2011
942011
Ergenlerde cinsellik
T Set, N Dağdeviren, Z Aktürk
Genel Tıp Dergisi 16 (3), 137-141, 2006
91*2006
Smoking among adolescents: relation to school success, socioeconomic status nutrition and self-esteem
F Yorulmaz, Z Akturk, N Dagdeviren, A Dalkilic
Swiss medical weekly 132 (3132), 2002
762002
Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe Çeviriminin Geçerlik ve Güvenirliği
Z Aktürk, N Dağdeviren, M Türe, C Tuğlu
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 9 (3), 117-122, 2005
69*2005
Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler
N Dağdeviren, Z Musaoğlu, İK Ömürlü, S Öztora
Balkan Medical Journal 28 (4), 69-74, 2011
55*2011
An evaluation of patient satisfaction in Turkey with the EUROPEP instrument
N Dağdeviren, Z Akturk
Yonsei medical journal 45 (1), 23-28, 2004
552004
Habitual tea drinking and bone mineral density in postmenopausal Turkish women: investigation of prevalence of postmenopausal osteoporosis in Turkey (IPPOT Study)
H Kara, Aydin, Gemalmaz, Aktürk, Yaman, Bozdemir, Kurdak, Sitmapinar, ...
International journal for vitamin and nutrition research 77 (6), 389-397, 2007
502007
Migraine headaches among university students using ID Migraine test as a screening tool
S Oztora, O Korkmaz, N Dagdeviren, Y Celik, A Caylan, MS Top, T Asil
BMC neurology 11 (1), 1-5, 2011
342011
Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri
S Kılıçarslan
Trakya Üniversitesi, 2008
282008
Patients evaluate physicians: the EUROPEP instrument
Z Akturk, N Dagdeviren, EM Sahin, C Ozer, H Yaman, O Goktas, TM Filiz, ...
Journal of 9, 153-60, 2002
28*2002
Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults.
A Çaylan, K Yayla, S Öztora, HN Dağdeviren
Biomedical Research (0970-938X) 28 (15), 2017
232017
Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi
E Eker
232006
Use of quality circles among first year medical students and impact on student satisfaction
EM Sahin, C Ozer
Swiss medical weekly 132 (1112), 2002
222002
Birinci basamakta hasta eğitimi
C Özer, EM Şahin, N Dağdeviren, Z Aktürk
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 11, 11-4, 2002
222002
Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının sağlıkla ilintili yaşam kalitesi
Z Musaoğlu
212008
Aile hekimliğinin kilometre taşları: Millis ve Willard Raporları
Z Aktürk, N Dağdeviren
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Yayınları, İstanbul 188, 2004
192004
Edirne ili aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ve tutumlarının belirlenmesi
H Demir
Trakya Üniversitesi, 2013
172013
Residents' views about family medicine specialty education in Turkey
A Uzuner, P Topsever, I Unluoglu, A Caylan, N Dagdeviren, Y Uncu, ...
BMC Medical Education 10 (1), 1-10, 2010
152010
Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women
A Caylan, I Aydemir, N Dagdeviren, Z Akturk, T Set, S Oztora, FE Can
HealthMED 5 (4), 741-752, 2011
142011
Postpartum depression and affecting factors in primary care
S Öztora, A Arslan, A Caylan, HN Dağdeviren
Nigerian journal of clinical practice 22 (1), 2019
132019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20