Follow
Yaser Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 Döneminde Sanal Sınıflarda Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sınıf Yönetimi Sorunları
Y Arslan, E Şumuer
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 201-230, 2020
131*2020
Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Y Arslan, S Polat
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 23 (4), 603-622, 2017
72*2017
Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki
Y Arslan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
64*2018
Örgütsel yaşamda imaj: İmaj geliştirme ve yönetimi
S Polat, Y Arslan
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
532015
Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study
S Polat, Y Arslan, O Dincer
Issues in Educational Research 27 (3), 512-526, 2017
342017
The impact of peace education programme at university on university students’ intercultural sensitivity
Y Arslan, G Günçavdı, S Polat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 2301-2307, 2015
342015
Eğitim örgütlerinde kuşaklar arası çatışma: Nedenleri ve başa çıkma yaklaşımları
Y Arslan, S POLAT
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 263-282, 2016
252016
The Qualities of Teachers Who Instruct Peace Education: Views of Prospective Teachers’ Who Attended the Peace Education Programme
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı
Journal of Education and Practice 7 (28), 36-45, 2016
222016
The Relationship between Teachers’ Trust in Students and Classroom Discipline Beliefs
Y Arslan, S Polat
International Education Studies 9 (12), 81-89, 2016
202016
Belirsizlik yönetimi (BELYÖN) programının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyine etkisi: Kadın öğretmen adayları üzerine deneysel bir araştırma
Y Arslan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
202013
Öğretmenlerin mesleki tutumları ile sınıf disiplin modeli tercihleri arasındaki ilişki
S Polat, Y Arslan, A Satıcı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (3), 2016
162016
Okullarda kuşaklararası öğrenme: bir kuşaklararası öğrenme deneyimi dedelerimiz ve ninelerimizden öğreniyoruz.
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı, H Çiçek, E Kazak
Pegem Atıf İndeksi 2016 (1), 1-182, 2016
132016
Pre-service teachers’ perceptions about rituals in education and rituals’ functions
Y Arslan, U Sarıdede
Procedia-Social and Behavioral Sciences 55, 1175-1182, 2012
92012
The Impacts of a University's Organizational Reputation and Organizational Attraction on Students' Intention to Pursue
S Polat, G Günçavdı, Y Arslan
Eurasian Journal of Educational Research 84, 215-240, 2019
82019
Uluslararası öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen etmenler
S Polat, Y Arslan
Yükseköğretim Dergisi 7 (2), 94-104, 2017
82017
Importance level of image attractors in the process of university selection: an application on prospective university students in turkey
S POLAT, Y Arslan, E Yavaş
Kastamonu Education Journal 24 (4), 2016
8*2016
Favouritism behaviours of school principals: teachers’ perceptions on the causes and consequences of favouritism in Turkey
A Sakçak, Y Arslan, S Polat
Educational Studies 49 (6), 877-895, 2023
72023
Do diversity perspectives affect happiness at work? A study of teachers in Turkey
Y Arslan, S Polat
International Journal of Educational Management 35 (3), 621-639, 2021
62021
Eğitim fakültesi öğrencilerinin devamsızlık nedenleri
U SARIDERE, Y ARSLAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 341-351, 2017
42017
Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study
S Polat, B Halçe, Y Arslan
Journal of Education and Practice 8 (18), 185-192, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20