Yaser Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgütsel Yaşamda İmaj: İmaj Geliştirme ve Yönetimi
S Polat, Y Arslan
Nobel Akademik Yayıncılık, 1. baskı, Ankara, 2015
232015
Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Y Arslan, S Polat
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 23 (4), 603-622, 2017
22*2017
The impact of peace education programme at university on university students’ intercultural sensitivity
Y Arslan, G Günçavdı, S Polat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 2301-2307, 2015
222015
Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki
Y Arslan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
202018
Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study
S Polat, Y Arslan, O Dincer
Issues in Educational Research 27 (3), 512, 2017
182017
Belirsizlik yönetimi (BELYÖN) programının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyine etkisi: Kadın öğretmen adayları üzerine deneysel bir araştırma
Y Arslan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
122013
The Qualities of Teachers Who Instruct Peace Education: Views of Prospective Teachers’ Who Attended the Peace Education Programme
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı
Journal of Education and Practice 7 (28), 36-45, 2016
112016
Eğitim örgütlerinde kuşaklar arası çatışma: Nedenleri ve başa çıkma yaklaşımları
Y ARSLAN, S POLAT
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 263-282, 2016
92016
The Relationship between Teachers’ Trust in Students and Classroom Discipline Beliefs
Y Arslan, S Polat
International Education Studies 9 (12), 81-89, 2016
82016
Öğretmenlerin mesleki tutumları ile sınıf disiplin modeli tercihleri arasındaki ilişki
S Polat, Y Arslan, A Satıcı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (3), 2016
82016
Pre-service teachers’ perceptions about rituals in education and rituals’ functions
Y Arslan, U Sarıdede
Procedia-Social and Behavioral Sciences 55, 1175-1182, 2012
62012
The Impacts of a University's Organizational Reputation and Organizational Attraction on Students' Intention to Pursue
S Polat, G Günçavdı, Y Arslan
Eurasian Journal of Educational Research 84, 215-240, 2019
42019
Importance level of image attractors in the process of university selection: an application on prospective university students in turkey
S POLAT, Y Arslan, E Yavaş
Kastamonu Education Journal 24 (4), 2016
4*2016
COVID-19 Döneminde Sanal Sınıflarda Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sınıf Yönetimi Sorunları
Y Arslan, E Şumuer
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 201-230, 2020
3*2020
Uluslararası öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen etmenler
S Polat, Y Arslan
Yükseköğretim Dergisi 7 (2), 94-104, 2017
32017
Eğitim fakültesi öğrencilerinin devamsızlık nedenleri
U SARIDERE, Y ARSLAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 341-351, 2017
22017
Okullarda kuşaklararası öğrenme: bir kuşaklararası öğrenme deneyimi dedelerimiz ve ninelerimizden öğreniyoruz.
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı, H Çiçek, E Kazak
Pegem Atıf İndeksi 2016 (1), 1-182, 2016
22016
The Impact Of Peace Education Programme At University On University Students’ Tendency To Tolerance
S Polat, Y Arslan
Educational Policy and Research, 41-45, 2018
1*2018
The Relationship between International Students` Attitude toward the University Website and University Attractiveness
Y Arslan, E Şumuer, S Polat
İnönü University Journal of the Faculty of Education 19 (1), 200-211, 2018
1*2018
Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study
S Polat, B Halçe, Y Arslan
Journal of Education and Practice 8 (18), 185-192, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20