Takip et
Gürkan Çalışkan
Gürkan Çalışkan
Diğer adlarGurkan Caliskan
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Innovation and New Product Development: Delving into Food and Beverage Managers’ Perspectives
A UYGUR, M ÖĞRETMENOĞLU, G ÇALIŞKAN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (4), 2993-3013, 2019
132019
Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir Örneği
G Çalışkan, RP Şahbaz
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 17-34, 2019
92019
Augmented Reality Technologies From the Tourist Perspective: A Systematic Review
B Sevim, G Çalışkan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (3), 1501-1521, 2021
62021
The place and importance of digital reputation management in tourism establishments
E Yaşarsoy, G Çalışkan, H Pamukçu
Revista Turismo & Desenvolvimento 39, 41-63, 2022
42022
DESTİNASYON PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ROLÜNÜ TESPİTE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
G Akkuş, G Çalışkan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (76), 1984-1998, 2020
42020
Otel işletmelerinde işgörenlerin müşteri ilişkileri yönetimine bakış açısının değerlendirilmesi
G Çalışkan
Cilt 1, 1-16, 2017
42017
Comparative content analysis in hospitality journals
G Çalışkan, K Oktay
Journal of multidisciplinary academic tourism 7 (2), 57-69, 2022
22022
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yer alan köylerin kırsal turizm algısı
G Çalışkan, C Tanrısever, İ Mısırlı
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 313-332, 2021
22021
Urban Development and Cosmetic Applications In Tourism: Proposals for Turkey
H Pamukçu, G Çalişkan
Journal of Tourismology 6 (2), 269-295, 2020
22020
Determinants of the Usage of ChatGPT in the Tourism and Hospitality Industry: A Model Proposal from the Technology Acceptance Perspective
A SÖKMEN, H Evrim ARICI, G ÇALIŞKAN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12 (1), 626–644, 2024
12024
Doğa Turizminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri Kullanıma İlişkin Turist Rehberlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi
G Çalışkan, B Sevim
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 19 (3), 423-443, 2022
12022
Green Practices and Responsible Consumption by the Hotel Industry in Türki̇ye: a Qualitative Study on Hotel Managers
B Kesici, M Öğretmenoğlu, G Çalışkan
PURSUING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THE PERFORMANCE OF TÜRKİYE IN THE …, 2024
2024
Utilisation of Service Robots in Accommodation Businesses From the Perspective of the Technology Acceptance Model
G Caliskan, B Sevim, C Aydin, E Yasarsoy
Future Tourism Trends Volume 2: Technology Advancement, Trends and …, 2024
2024
The use of augmented reality technologies in tourism businesses from the perspective of UTAUT2
G Çalışkan, İ Yayla, H Pamukçu
European Journal of Innovation Management, 2023
2023
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN TURİZM EĞİTİMİNDE KULLANIMI
A Sökmen, G Çalışkan
23. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 569-589, 2023
2023
Fixed Ipad Technology as an Innovation Idea in Chain Accommodation Businesses
G Çalışkan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11 (3), 2639, 2023
2023
Use of service robots in hospitality: An observational study in terms of technology acceptance model
G Çalışkan, B Sevim
Tourism and Hospitality Research, 2023
2023
AGILE MARKETING
Y Erdoğan, G Çalışkan
The Essentials of Today's Marketing-2, 275-290, 2023
2023
SOCIAL MEDIA MARKETING
Y Erdoğan, G Çalışkan
The Essentials of Today's Marketing 1, 253-263, 2023
2023
MARKETING 5.0
G Çalışkan, Y Erdoğan
The Essentials of Today's Marketing 1, 87-102, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20