Follow
Gürkan Çalışkan
Title
Cited by
Cited by
Year
Innovation and New Product Development: Delving into Food and Beverage Managers’ Perspectives
A UYGUR, M ÖĞRETMENOĞLU, G ÇALIŞKAN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (4), 2993-3013, 2019
142019
Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir Örneği
G Çalışkan, RP Şahbaz
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 17-34, 2019
92019
Augmented Reality Technologies From the Tourist Perspective: A Systematic Review
B Sevim, G Çalışkan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (3), 1501-1521, 2021
62021
DESTİNASYON PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ROLÜNÜ TESPİTE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
G AKKUŞ, G ÇALIŞKAN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (76), 1984-1998, 2020
42020
Otel işletmelerinde işgörenlerin müşteri ilişkileri yönetimine bakış açısının değerlendirilmesi
G Çalışkan
Cilt 1, 1-16, 2017
42017
The place and importance of digital reputation management in tourism establishments
E Yaşarsoy, G Çalışkan, H Pamukçu
Revista Turismo & Desenvolvimento 39, 41-63, 2022
22022
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yer alan köylerin kırsal turizm algısı
G Çalışkan, C Tanrısever, İ Mısırlı
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 313-332, 2021
22021
Doğa Turizminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri Kullanıma İlişkin Turist Rehberlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi
G Çalışkan, B Sevim
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 19 (3), 423-443, 2022
12022
Utilisation of Service Robots in Accommodation Businesses From the Perspective of the Technology Acceptance Model
G Caliskan, B Sevim, C Aydin, E Yasarsoy
Future Tourism Trends Volume 2: Technology Advancement, Trends and …, 2024
2024
The use of augmented reality technologies in tourism businesses from the perspective of UTAUT2
G Çalışkan, İ Yayla, H Pamukçu
European Journal of Innovation Management, 2023
2023
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN TURİZM EĞİTİMİNDE KULLANIMI
A Sökmen, G Çalışkan
23. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 569-589, 2023
2023
Fixed Ipad Technology as an Innovation Idea in Chain Accommodation Businesses
G Çalışkan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11 (3), 2639, 2023
2023
Use of service robots in hospitality: An observational study in terms of technology acceptance model
G Çalışkan, B Sevim
Tourism and Hospitality Research, 2023
2023
AGILE MARKETING
Y Erdoğan, G Çalışkan
The Essentials of Today's Marketing-2, 275-290, 2023
2023
SOCIAL MEDIA MARKETING
Y Erdoğan, G Çalışkan
The Essentials of Today's Marketing 1, 253-263, 2023
2023
MARKETING 5.0
G Çalışkan, Y Erdoğan
The Essentials of Today's Marketing 1, 87-102, 2023
2023
Türkiye’nin Engelli Turizmi Politikaları ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
G Türk,E., Erdoğan, Y., & Çalışkan
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6 (6), 318-337, 2022
2022
The place and importance of digital reputation management in tourism establishments.
E YAARSOY, G ÇALIKAN, H PAMUKÇU
Revista Turismo & Desenvolvimento (RT&D)/Journal of Tourism & Development, 2022
2022
2 Coronavirus through the Eyes of Hospitality Customers
G Çalıskan, E Yasarsoy, H Pamukçu
COVID-19 and the Tourism Industry: Sustainability, Resilience and New Directions, 2022
2022
UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ GÖZÜNDEN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
G Çalışkan, H Pamukçu, İ Yayla
22. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 705-720, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20