Follow
Bayraklı Hasan Hüseyin
Bayraklı Hasan Hüseyin
Hukuk Fakültesi Afyon Kocatepe
Verified email at aku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
VERG‹ HUKUKU
N Saban, ME ÜYÜMEZ, FB YAVAfiLAR, HH BAYRAKLI, B YALTI, ...
2102012
Vergi kaçırmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve vergi kaçaklarının önlenmesi: Anket çalışmasının bulguları
HH Bayraklı, NT Saruç, İ Sağbaş
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 204-253, 2004
1162004
Muhasebe ve vergi denetiminde muhasebe hata ve hileleri
HH Bayraklı, C Elitaş, M Erkan
Ekin Yayınevi, 2012
922012
Vergi ceza hukuku
HH Bayraklı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 1996
751996
Vergi ceza hukuku
Y Karakoç, D Şenyüz, HH Bayraklı
Genel Kısım Vergi Kabahatleri ve Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016
632016
Genel vergi hukuku
HH Bayraklı
[Yy][Celepler Matbaacılık], 2005
442005
Vergi İcra Hukuku
HH Bayraklı
Ankara: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2001
372001
Vergi yargılama hukuku
HH Bayraklı
361998
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
HH Bayraklı
Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2008
312008
Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi
HH BAYRAKLI, A Bozdağ
Maliye Dergisi 158, 15-34, 2010
272010
Vergi Ceza Hukuku
HH Bayrakli
Baskı, KülcüoÜlu Matbaası, Afyonkarahisar, 2006
242006
VERGİLENDİRME YETKİSİ VE 1982 ANAYASASI
HH Bayraklı, H Odabaş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 …, 2000
17*2000
Vergi suç ve kabahatleri
HH Bayraklı
Baskı, Afyonkarahisar, 2011
152011
Genel Vergi Hukuku
HH BAYRAKLI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2005
152005
Vergi icra hukuku
HH Bayrakli
Afyon Kocatepe Universitesi, 2000
152000
Vergi hukukunun temel ilkeleri
HH Bayraklı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1997
151997
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür (Afyonkarahisar Örneği)
HH BAYRAKLI, A Bozdağ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2008
142008
Türk ve alman vergi hukukunda vergi gizliliğine uymama suçu
HH Bayraklı
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999
141999
PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KARŞISINDA VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KONUMU
HH Bayraklı
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 47-64, 2017
132017
İZAHA DAVET VE İZAH ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLERİN DAVAYA KONU OLMASI
M Hatipoğlu, HH Bayraklı
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 561-592, 2018
102018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20