Follow
Gülşen Şeker Aydın
Title
Cited by
Cited by
Year
Economic Change and Development in Georgia after the Rose Revolution: a Boost to the Mikheil Saakashvili’s Consolidation of Authority
G Aydın
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 35-50, 2011
102011
GÜNEY OSETYA YENİLGİSİ SONRASI GÜRCİSTAN İÇ SİYASETİ: SAAKAŞVİLİ'NİN AYAKTA KALMA BAŞARISI.
G AYDIN
Journal of Central Asian & Caucasian Studies 5 (10), 2010
72010
Authoritarianism Versus Democracy in Uzbekistan: Domestic and International Factors
G Aydin
Ankara: METU, 2004
72004
China’s Hard Power versus Soft Power in Central Asia: An Analysis of the ‘One Belt-One Road Initiative’ as a Soft Power Instrument
M Aydın, Gülşen and Yüce
Caucasus International 8 (2), 63-76, 2018
5*2018
Mirziyoyev’s first year in presidency: Any hope for change
G Aydın
Current Debates International Relations & Law 4, 99-114, 2017
52017
Feminist Challenge to the Mainstream IR
G Aydın
European Journal of Multidisciplinary Studies 1 (5), 62-69, 2016
52016
Bir Örgütlenme Çerçevesi Olarak'ASEAN Yolu'nun Başarısı.
ÇE Demirbaş, G AYDIN
Review of International Law & Politics 10 (37), 2014
52014
Baskıcı ve Dışlayıcı Han Milliyetçiliğinin Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)’da Yansımaları
GŞ AYDIN, Y Müge
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (4), 2668-2682, 2020
42020
Suriye Savaşı’nda Avrupa Birliği (AB)’nin Mülteci ve Sığınmacı Siyaseti
GŞ Aydın
Liberal Düşünce Dergisi 105, 107-134, 2022
2*2022
Devletin Göreli Özerkliği Tezi ve ABD’de 2008 Finansal Krizi
GŞ AYDIN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3 …, 2020
12020
The Eurasian Economic Union (EAEU) From the Perspective of International Relations (IR) Theories
GŞ Aydın
Regional Integration and Future Cooperation Initiatives in the Eurasian …, 2020
12020
Cooperation of the EU and Kazakhstan on civil society development in Kazakhstan
G Aydın
Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право 82 (2), 80-87, 2018
12018
Israel and Central Asia in the Independence Period
GŞ Aydın
The Sixth International Conference on Israel and Judaism Studies 2022, 2023
2023
THE IMPACT OF COVID 19 ON THE GEOPOLITICS OF CENTRAL ASIA A COMPARATIVE ANALYSIS
GŞ Aydın
İSTANBUL AREL UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS 2023 CHANGING GEOPOLITICS OF …, 2023
2023
Great Power Politics in Greater Eurasia: Regional Alliances, Institutions, Projects, and Conflicts
E Atar, GŞ Aydın, H Baycar, G Bettoni, M Hashiru, J Khalilzade, T Liu, ...
Rowman & Littlefield, 2022
2022
The Renewal of Dashed Turkish Hopes in Central Asia
GŞ Aydın
Rahman Dağ and Özgür Tüfekçi (eds.), Great Power Politics in Greater Eurasia …, 2022
2022
Sovyet Ardılı Coğrafyada Kimlik ve Dış Politika İlişkisi
GŞ Aydın
Biz ve Ötekiler: Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perspektifinden Dış …, 2020
2020
South–South Development Co-operation and Venues For North–South Co-operation
GŞ Aydın
Caucasus Strategic Perspectives (CSP) 1 (1), 59-74, 2020
2020
The Ebb and Flow in the US Trade Policy: Does The Hegemonic Stability Theory Have Explanatory Power?
G Aydın
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1345-1366, 2019
2019
Negative Effects of Coup D’etats: 1998 Palace Coup in Armenia
GŞ Aydın
INTERNATIONAL 15 JULY and COUPS SYMPOSIUM, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20