Ramazan Kaya
Ramazan Kaya
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının işlenişi ve tarihin değeri ile ilgili görüşleri
R KAYA, A GÜVEN
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2012
252012
Tarih Eğitimi ve Tarih Bilinci
R KAYA
212006
LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği)
R KAYA, M DEMİREL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 163-177, 2008
172008
Tarih derslerinde tartışabilme olanakları üzerine
R KAYA
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 345-360, 2010
152010
Tarih Öğretiminin Amaçları
R KAYA
Tarih Öğretim Yöntemleri, 37-54, 2015
12*2015
Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri
R KAYA, H GÜNAL
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 1-48, 2015
122015
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R KAYA, H ASLAN, H GÜNAL
TUHED-Türk Tarih Eğitimi Dergisi 2 (2), 1-31, 2013
102013
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MÜFREDAT PROGRAMLARINDAKİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNİN UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
R KAYA, A GÜVEN, Z AKKUŞ, H GÜNAL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 117-137, 2013
9*2013
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H GÜNAL, R KAYA
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
72016
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YURTTAŞLIK ANLAYIŞI VE TARİHİN KULLANIMI
U ŞİMŞEK, Y ÖZDEMİR, R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 377-386, 2004
7*2004
Tarih öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A GÜVEN, R KAYA, H ASLAN
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 …, 2014
62014
’Genç Cumhuriyet ve Oluşturulmaya Çalışılan Tarih Bilinci
R KAYA, Y ÖZDEMİR, U ŞİMŞEK
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 271-281, 2004
62004
Tarih Öğretiminde Yazılı Kaynakların Kullanım
R KAYA
Tarih Öğretim Yöntemleri, 90-109, 2015
5*2015
Tarih derslerinde alternatif materyal kullanımı
R Kaya
Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (225-248 …, 2012
52012
Öğrencilerin tarih sunum araçlarına yaklaşımı (Erzurum örneği)
R KAYA
Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2005
52005
Tarih Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Osmanlıca Öğretiminin İşlevselliği İle İlgili Görüşleri/The Opinions of History Teacher Trainees on the Functionality of Ottoman …
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 187-206, 2013
42013
Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
A GÜVEN, R KAYA
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) 6, .549-566, 2013
42013
Öğretmenlerin gözüyle çağdaş tarihin öğretimi: Erzurum Örneği
R KAYA, A GÜVEN, H GÜNAL
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 6 (16), 555-587, 2013
42013
TARİHİN HAYAT BULMA ALANI: TİYATRO
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 238-252, 2007
42007
Problems encountered during the implementations of resource-based teaching in pre-service history teacher training
R KAYA
Educational Research and Reviews 10 (20), 2724-2736, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20