Takip et
Ramazan Kaya
Ramazan Kaya
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının işlenişi ve tarihin değeri ile ilgili görüşleri
R KAYA, A GÜVEN
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2012
472012
Tarih Öğretiminin Amaçları
R KAYA
Tarih Öğretim Yöntemleri, 37-54, 2015
35*2015
SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
R KAYA, O OKUMUŞ
Turkish History Education Journal 7 (1), 113-153, 2018
312018
LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği)
R KAYA, M DEMİREL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 163-177, 2008
312008
Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri
R KAYA, H GÜNAL
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 1-48, 2015
30*2015
Tarih Eğitimi ve Tarih Bilinci
R KAYA
232006
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H GÜNAL, R KAYA
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
222016
Tarih derslerinde tartışabilme olanakları üzerine
R KAYA
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 345-360, 2010
222010
Tarih öğretmenlerinin yeni tarih öğretim programlarındaki ölçme-değerlendirme etkinliklerinin uygulama süreci hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği)
R KAYA, A GÜVEN, Z AKKUŞ, H GÜNAL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 117-137, 2013
19*2013
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R KAYA, H ASLAN, H GÜNAL
TUHED-Türk Tarih Eğitimi Dergisi 2 (2), 1-31, 2013
182013
’Genç Cumhuriyet ve Oluşturulmaya Çalışılan Tarih Bilinci
R KAYA, Y ÖZDEMİR, U ŞİMŞEK
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 271-281, 2004
152004
Öğrencilerin tarih sunum araçlarına yaklaşımı (Erzurum örneği)
R KAYA
Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2005
132005
Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşlık anlayışı ve tarihin kullanımı
U ŞİMŞEK, Y ÖZDEMİR, R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 377-386, 2004
112004
Tarih öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A GÜVEN, R KAYA, H ASLAN
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 …, 2014
102014
TARİHİN HAYAT BULMA ALANI: TİYATRO
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 238-252, 2007
9*2007
İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
A GÜVEN, R KAYA, Z AKKUŞ
Electronic Turkish Studies 9 (5), 1067-1083, 2014
82014
Tarih Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Osmanlıca Öğretiminin İşlevselliği İle İlgili Görüşleri/The Opinions of History Teacher Trainees on the Functionality of Ottoman …
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 187-206, 2013
82013
Öğretmenlerin gözüyle çağdaş tarihin öğretimi: Erzurum Örneği
R KAYA, A GÜVEN, H GÜNAL
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 6 (16), 555-587, 2013
82013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
R KAYA, O SAMANCI
Milli Eğitim 39, 83-98, 2010
82010
Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
A GÜVEN, R KAYA
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) 6, .549-566, 2013
7*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20