Follow
Ramazan Kaya
Ramazan Kaya
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının işlenişi ve tarihin değeri ile ilgili görüşleri
R KAYA, A GÜVEN
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2012
492012
Tarih Öğretiminin Amaçları
R KAYA
Tarih Öğretim Yöntemleri, 37-54, 2015
34*2015
SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
R KAYA, O OKUMUŞ
Turkish History Education Journal 7 (1), 113-153, 2018
302018
LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği)
R KAYA, M DEMİREL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 163-177, 2008
302008
Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri
R KAYA, H GÜNAL
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 1-48, 2015
292015
Tarih Eğitimi ve Tarih Bilinci
R KAYA
232006
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H GÜNAL, R KAYA
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
212016
Tarih derslerinde tartışabilme olanakları üzerine
R KAYA
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 345-360, 2010
202010
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R KAYA, H ASLAN, H GÜNAL
TUHED-Türk Tarih Eğitimi Dergisi 2 (2), 1-31, 2013
192013
Tarih öğretmenlerinin yeni tarih öğretim programlarındaki ölçme-değerlendirme etkinliklerinin uygulama süreci hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği)
R KAYA, A GÜVEN, Z AKKUŞ, H GÜNAL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 117-137, 2013
19*2013
’Genç Cumhuriyet ve Oluşturulmaya Çalışılan Tarih Bilinci
R KAYA, Y ÖZDEMİR, U ŞİMŞEK
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 271-281, 2004
152004
Öğrencilerin tarih sunum araçlarına yaklaşımı (Erzurum örneği)
R KAYA
Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2005
132005
TARİHİN HAYAT BULMA ALANI: TİYATRO
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 238-252, 2007
12*2007
Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşlık anlayışı ve tarihin kullanımı
U ŞİMŞEK, Y ÖZDEMİR, R KAYA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 377-386, 2004
112004
Tarih öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A GÜVEN, R KAYA, H ASLAN
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 …, 2014
102014
İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
A GÜVEN, R KAYA, Z AKKUŞ
Electronic Turkish Studies 9 (5), 1067-1083, 2014
82014
Tarih Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Osmanlıca Öğretiminin İşlevselliği İle İlgili Görüşleri/The Opinions of History Teacher Trainees on the Functionality of Ottoman …
R KAYA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 187-206, 2013
82013
Öğretmenlerin gözüyle çağdaş tarihin öğretimi: Erzurum Örneği
R KAYA, A GÜVEN, H GÜNAL
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 6 (16), 555-587, 2013
82013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
R KAYA, O SAMANCI
Milli Eğitim 39, 83-98, 2010
82010
Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
A GÜVEN, R KAYA
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) 6, .549-566, 2013
7*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20