Emrah ERDOĞAN
Emrah ERDOĞAN
Faculty of Medicine, Department of Medical Parasitology. Erciyes University
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation of imported Plasmodium falciparum malaria cases: the use of polymerase chain reaction in diagnosis
H Demiraslan, E Erdoğan, Z Türe, S Kuk, G Metan
Mikrobiyoloji bulteni 47 (4), 668-676, 2013
132013
Molecular characterization of Echinococcus granulosus isolates obtained from different hosts
E Erdoğan, B Özkan, F Mutlu, S Karaca, İ Şahin
Mikrobiyoloji bulteni 51 (1), 79-86, 2017
92017
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2011-2013 yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı
Y Uyar, M Yürük, E Erdoğan, S Kuk, İ Şahin, S YAZAR
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2014
42014
Yurt dışı kaynaklı Plasmodium falciparum sıtmalı olguların değerlendirilmesi: Tanıda polimeraz zincir reaksiyonunun yeri
H Demiraslan, E Erdoğan, Z Türe, S Kuk, S Yazar, G Metan
Mikrobiyol Bul 47 (4), 668-676, 2013
42013
Retrospective evaluation of serologic and molecular test results of toxoplasmosis suspected patients
E Erdoğan, M Yürük, E Sivcan, S Karaca, H Temel, T Şabanoğlu, ...
Mikrobiyoloji bulteni 53 (1), 96-105, 2019
22019
Toxoplasmosis Şüpheli Hastalara Ait Serolojik ve Moleküler Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
E ERDOĞAN, M YÜRÜK, E SİVCAN, S KARACA, H TEMEL, ...
Mikrobiyol Bul 53 (1), 96-105, 2019
22019
Dientamoeba fragilis Infection in Patients with Gastrointestinal System Complaints
E Sivcan, A Charyyeva, ŞS Ceylan, M Yürük, E Erdoğan, İ Şahin
Mikrobiyoloji Bülteni 52 (2), 166-179, 2018
22018
Distribution of intestinal parasites in patients presenting at the Erciyes University Medical School Parasitology Laboratory between 2011 and 2013
Y Uyar, M Yürük, E Erdoğan, S Kuk, İ Şahin
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 71 (3), 125-130, 2014
22014
Yurt disi kaynakli Plasmodium falciparum sitmali olgularin degerlendirilmesi: Tanida polimeraz zincir reaksiyonunun yeri
H Demiraslan, E Erdogan, Z Ture, S Kuk, S Yazar, G Metan
Mikrobiyol Bul 47 (4), 668-76, 2013
22013
Biosafety principles in parasitology laboratories
A Akşit, E Erdoğan, S Karaca, B Özkan, A Gürgel, M Yürük, E Sivcan, ...
J Immunol Clin Microbiol 4 (4), 118-152, 2019
12019
Gastrointestinal Şikayeti Olan Hastalarda Dientamoeba fragilis Enfeksiyonu
E Sivcan, A Charyyeva, ŞS Ceylan, M Yürük, E Erdoğan, İ Şahin
Mikrobiyol Bul 52 (2), 166-179, 2018
12018
Farklı konaklardan elde edilen echinococcus granulosus İzolatlarının moleküler karakterizasyonu
E Erdoğan, B Özkan, F Mutlu, S Karaca, İ Şahin
12017
Lucifensin, Chymotrypsin Proteins and Molecular Characterization of Lucilia sericata
E Erdoğan, S Karaca
Mikrobiyoloji Bülteni 55 (1), 81-90, 2021
2021
Maggot Debridement Therapy and Its Important Components: Antimicrobial Agent Chymotrypsin and Protein Structure
E Erdoğan, A Akşit, A Gürgel, S Karaca, B Özkan
J Immunol Clin Microbiol 4 (4), 107-117, 2019
2019
Plasmodium ovale malaria and molecular diagnosis: Could it be a relapse?
E Erdoğan, M Yürük, E Sivcan, S Karaca, O Yıldız, İ Şahin
Mikrobiyoloji bulteni 53 (1), 106-113, 2019
2019
HIF-1 alpha Levels in Different Hypoxic Conditions
S Yildiz, KE Basaran, S Aydogan, E Erdogan
ACTA PHYSIOLOGICA 215, 38-38, 2015
2015
High pressure liquid chromatography analysis of potential antiparasitic agent thymol from essential oil ofThymus vulgarisandNigella sativa: PS2. 323
A Aksit, B Özkan, E Erdogan, N Aksit, S Kuk, S Yazar
Tropical Medicine & International Health 20, 424-425, 2015
2015
HIF-1α Levels in Different Hypoxic Conditions: PC020
S Yldz, K Başaran, S Aydoğan, E Erdoğan
Acta Physiologica 215, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18