Follow
Yahya Kemal Taştan
Yahya Kemal Taştan
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türklerde devlet anlayışı: 13. yüzyıl sonlarına kadar
B Ögel
(No Title), 1982
3301982
Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I: Tarihsel Kökler
YK Taştan
Karadeniz Araştırmaları 9 (35), 1-18, 2012
128*2012
Sufi şarabından kapitalist metaya kahvenin öyküsü
YK Taştan
Gazi Akademik Bakış, 53-87, 2009
522009
Dünya Tarihinde Orta Asya
PB Golden
Çev. Yahya Kemal Taştan. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2015
462015
Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu
YK Taştan
Ötüken Neşriyat AŞ, 2017
402017
Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri
YK Taştan
Balkanlar El Kitabı, 413-445, 2006
37*2006
Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu
YK Taştan
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12 (2), 1-99, 2012
292012
Ulusal Ülküden Emperyal Vizyona: Rusya'da Kimlik Arayışları
YK Taştan
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12 (1), 69-134, 2012
202012
Etnisite Kuramları
YK Taştan
Türkiz, 199-228, 2010
142010
Türk milliyetçiliğinin sembolik kaynakları (Yeni Osmanlıların siyasal söylemleri: 1860-1876)
YK Taştan
Danışman: Necdet Hayta, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi …, 2010
112010
Evliyâ Çelebi’nin Osmanlı Hanedanına Bakışı
YK Taştan
Evliyâ Çelebi, 240-60, 2011
92011
Abdurrahman Şeref, Yaşadığı Dönem ve Eserleri
YK Taştan
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, 2004
92004
Milli Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerine Farklı Bir Okuma Denemesi
YK Taştan
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 16 (2), 33-73, 2016
52016
Osmanlı Tarih Yazıcılığının Doğuşu
YK Taştan
Bilim Yolu, 609-648, 2003
52003
Tarih: Kadim dönemden 20. yüzyıla bir bilimin kimlik arayışı
YK Taştan
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 2 (2), 95-121, 2016
42016
Evliya Çelebi’de Mısır: 16. ve 17. Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet
YK Taştan
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 11 (2), 13-68, 2011
42011
Mehmet Fuat Köprülü
YK Taştan
(No Title), 2012
32012
Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı
YK Taştan
Karadeniz araştırmaları 28 (28), 165-175, 2011
32011
EVLİYA ÇELEBİ İLAHÎ KOMEDYA’YI OKUDU MU?
YK Taştan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Sayı: 29 …, 2013
22013
Evliyâ Çelebi’s Views on the Ottoman Dynasty
YK Taştan
Evliya Çelebi (ed. S. Tezcan, N. Tezcan, R. Dankoff), 242-262, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20