Takip et
Seyit Ahmet Solmaz
Seyit Ahmet Solmaz
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Turizm lisans ve ön lisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması
SA Solmaz, Ö Aksoy, S Şengül, M SARIIŞIK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
642014
Strategic analysis of the external environment and the importance of the information: Research on perceptions of hotel managers
O Türkay, SA Solmaz, S Şengül
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1060-1069, 2011
242011
Turizm eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin turizm endüstrisine bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma. 14
AS Solmaz, Ç Erdoğan
Ulusal Turizm Kongresi, 557-573, 2013
232013
Liderlik yeteneği ve kariyer değerlerinin turizmde kariyer yapma isteği üzerindeki etkileri
O Türkay, SA Solmaz
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 46-71, 2011
232011
DESTINASYON KIŞILIĞININ TURISTLERIN DAVRANIŞSAL NIYETLERI ÜZERINDEKI ETKISI: ŞANLIURFA ÖRNEĞI.
A ÜLKÜ, SA SOLMAZ, M BARAKAZI
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
162017
A research on sufficiency of University Education about satisfaction of University student's career expectations
B Zengin, LM Sen, SA Solmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 496-504, 2011
152011
Pazar yönlülüğün tedarikçi ilişkileri üzerindeki etkisi: otel işletmeleri üzerine ampirik bir araştırma
SA Solmaz, O Türkay
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
112014
TURİZMİN DOĞUŞU: SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK TURİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI?
SA SOLMAZ
International Journal of Social, Humanities and Administrative Science 5 (19 …, 2019
102019
Pazar yönlülük ve tedarikçi ilişkilerinin işletme performansına etkileri: otel işletmeleri örneği
SA Solmaz
Sakarya Üniversitesi, 2012
102012
Şengül, S. ve M. Sarıışık, 2014, Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması
SA Solmaz, Ö Aksoy
KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇s 16 (26), 41-55, 0
8
Türkiye’de Turizm Eğitim-Öğretiminde Mevcut Durum Üzerine Analitik Bir Değerlendirme
SA Solmaz, S Ulama
Ist International Congress of Tourism & Management Researches, 97-115, 2014
72014
Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesi ve Müşteri Değerinin Endüstriyel Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
SA Solmaz
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
62016
Animasyon hizmetlerinin rekabet gücüne katkısı: otel işletmelerinde katılımcı ve pazar yönlü örgüt kültürünün etkileri bağlamında bir araştırma
O Türkay, A Korkutata, S Şengül, A Solmaz
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 6 (12), 79-102, 2015
62015
Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkileri
SA Solmaz, Ç Erdoğan, O Türkay, A Korkutata
Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi 3 (5), 47-70, 2012
62012
Kırsal Alanlarda Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Belirlenmesi: İznik ve Orhangazi Kırsal Yerleşimlerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
SA Solmaz, HU Oğuz
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 294-313, 2020
42020
Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye'de Çevre Politikaları
SA SOLMAZ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (66), 1175-1186, 2019
42019
Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Yöresel Mutfak Tüketim Eğilimleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
A Ülkü, SA Solmaz, M Barakazı
Journal of Social, Humanities and Administrative Science 5 (15), 310-321, 2019
4*2019
Sosyal Dışlanma ve Turizm İlişkisi: Türkiye’de Pasif Dış Turizm Bağlamında Bir İnceleme
SA Solmaz, Ç Erdoğan, ÖA Sönmez
Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 95-104, 2014
42014
Kariyer Değerlerinin Hedef Yönelimi Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
O TÜRKAY, SA Solmaz
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17, 2011
42011
Turizm Öğrencilerinin Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
SA Solmaz, E Yenişehirlioğlu
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 476-487, 2020
32020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20