Seyit Ahmet Solmaz
Seyit Ahmet Solmaz
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Turizm lisans ve ön lisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması
SA Solmaz, Ö Aksoy, S Şengül, M SARIIŞIK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
532014
Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 14
AS Solmaz, Ç Erdoğan
Ulusal Turizm Kongresi, 557-573, 2013
222013
Liderlik yeteneği ve kariyer değerlerinin turizmde kariyer yapma isteği üzerindeki etkileri
O Türkay, SA Solmaz
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 46-71, 2011
202011
Strategic analysis of the external environment and the importance of the information: Research on perceptions of hotel managers
O Türkay, SA Solmaz, S Şengül
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1060-1069, 2011
192011
Destinasyon kişiliğinin turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi: Şanlıurfa örneği
A Ülkü, SA Solmaz, M Barakazı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (53), 986-994, 2017
102017
A research on sufficiency of University Education about satisfaction of University student's career expectations
B Zengin, LM Sen, SA Solmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 496-504, 2011
102011
Pazar yönlülüğün tedarikçi ilişkileri üzerindeki etkisi: otel işletmeleri üzerine ampirik bir araştırma
SA Solmaz, O Türkay
AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
72014
Pazar yönlülük ve tedarikçi ilişkilerinin işletme performansına etkileri: otel işletmeleri örneği
SA Solmaz
Sakarya Üniversitesi, 2012
72012
Sosyotropi Ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma Đsteği Üzerindeki Etkileri
SA Solmaz, O Türkay, ÇEVA Korkutata
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3, 47-70, 2012
62012
Şengül, S. ve M. Sarıışık, 2014, Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması
SA Solmaz, Ö Aksoy
KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇s 16 (26), 41-55, 0
6
Animasyon hizmetlerinin rekabet gücüne katkısı: otel işletmelerinde katılımcı ve pazar yönlü örgüt kültürünün etkileri bağlamında bir araştırma
O Türkay, A Korkutata, S Şengül, A Solmaz
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 6 (12), 79-102, 2015
52015
Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesi ve Müşteri Değerinin Endüstriyel Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
SA Solmaz
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
42016
Kariyer Değerlerinin Hedef Yönelimi Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
O TÜRKAY, SA Solmaz
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17, 2011
42011
Satınalma departman sorumlularının yiyecek-içecek tedarikçileriyle olan ilişkilerinin incelenmesi: Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma
H UYAR OĞUZ, SA SOLMAZ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (1), 375-396, 2019
32019
TURİZMİN DOĞUŞU: SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK TURİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI?
SA SOLMAZ
International Journal of Social, Humanities and Administrative Science 5 (19 …, 2019
32019
Türkiye’de Turizm Eğitim-Öğretiminde Mevcut Durum Üzerine Analitik Bir Değerlendirme
SA Solmaz, S Ulama
Ist International Congress of Tourism & Management Researches, 97-115, 2014
32014
Sosyal Dışlanma ve Turizm İlişkisi: Türkiye’de Pasif Dış Turizm Bağlamında Bir İnceleme
SA Solmaz, Ç Erdoğan, ÖA Sönmez
Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 95-104, 2014
32014
Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinde İşbirliği ve İletişimin Tedarikçilere Duyulan Güven ve Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
SA SOLMAZ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 428, 449, 2019
12019
TÜRKİYE'DE TURİZM EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME.
SA SOLMAZ
Journal of International Social Research 12 (63), 2019
12019
Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye'de Çevre Politikaları
SA SOLMAZ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (66), 1175-1186, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20