Follow
Fırat Yaşa
Title
Cited by
Cited by
Year
Bahçesaray (1650-1675)
F Yaşa
252021
Kırım Hanlığı'nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları
F Yaşa
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 657-669, 2014
212014
67 A 90 Numaralı (Dördüncü Cilt), 1061-1062 Tarihli Kadıasker Defteri'ne Göre Kırım'da Sosyal ve Ekonomik Hayat
F Yaşa
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
172014
Desperation, hopelessness, and suicide: an initial consideration of self-murder by slaves in seventeenth-century crimean society
F Yaşa
Turkish historical review 9 (2), 198-211, 2018
102018
Efendi-Köle İlişkisi Bağlamında Şeyhülislam Fetvaları
F Yaşa
Osmanlı Devleti’nde Kölelik: Ticaret-Esaret-Yaşam, 209-226, 2017
82017
Born and Bred in Seventeenth-century Crimea: Child Slavery, Social Reality and Cultural Identity
F Yaşa
Children and Childhood in the Ottoman Empire, 177-95, 2021
72021
Mahalle ve Konut Tipolojisi Açısından Bahçesaray (1650-1675)
F Yaşa
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 389-402, 2018
72018
Between Life and Death: Slaves and Violence in Crimean Society in the last quarter of 17th Century
F Yaşa
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 433-443, 2019
62019
Han’ın Mutfağından Bahçesaray’daki Kölelere: Toplumsal İlişkilerin Odağında Kilercibaşı Mehmed Ağa
F Yaşa
bilig, 27-49, 2017
52017
Kanuni Dönemi Bursa Mahkemesinde Bir Hülle Vakası ve Düşündürdükleri
F Yaşa
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, 477-488, 2020
32020
Sazlıktan kadı mahkemesine bir serencam: köylülerin divane Hamza ile imtihanı
F Yaşa
İmparatorluğun Öteki Yüzleri, Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında …, 2020
32020
Mütecessis Gözler: Osmanlı Bursa’sında Özel Alanın Muğlak Sınırları (16. Yüzyıl)
F Yaşa
II. Selim Dönemi ve Bursa, 517-533, 2020
32020
Mikro Tarihçilik ve Carlo Ginzburg
F Yaşa
Dünyada Tarihçilik: Dönemler, Okullar, Yaklaşımlar ve Tarihçiler, 255-269, 2017
32017
İmparatorluğun öteki yüzleri: Toplumsal hiyerarşi ve düzen karşısında sıradan hayatlar
F Yaşa, F Yaşa
Koç Üniversitesi Yayınları, 2020
22020
Did Kirazuy Have to Divorce Her Non-Muslim Husband?: A Controversial Case of Apostasy and Conversion to Islam in the Bahçesaray Court
F Yaşa
Al-Qalam 8, 159-167, 2018
22018
Bahçesaray (1650–1675)
F Yașa
Doctoral thesis, Sakarya Üniversitesi, 2017
22017
Osmanlı devleti'nde kölelik: ticaret, esaret, yaşam
ZG Yağcı, F Yaşa, D İnan
Tezkire Yayıncılık, 2017
22017
Osmanlı Devletiʾnde Kölelik. Ticaret, Esaret, Yaşam
Z Güneş Yağcı, F Yaşa
İstanbul: Tezkire, 2017
22017
Bahçesaray (1650-1675)
Y Fırat
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2017
22017
Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları
F Yaşa
Gaziantep University Journal of Social Sciences, C 13, 3, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20