Follow
Adnan Doğan
Adnan Doğan
Verified email at yyu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fruit properties of rose hip species grown in Lake Van Basin (Eastern Anatolia Region)
A Dogan, A Kazankaya
Asian Journal of Plant Sciences 5 (1), 120-122, 2006
502006
Aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamlarının fidan randıman ve kalitesi üzerine etkilerinin anatomik ve histolojik olarak incelenmesi
R Cangi, F Balta, A Doğan
Turk. J. Agric. For 24 (3), 393-398, 2000
202000
Organic acid, sugar and mineral matter contents in rosehip (Rosa canina L.) fruits of Erzincan region.
K Özrenk, M Gündoğdu, A Doğan
Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 22 (1), 20-25, 2012
172012
Kuşburnunun halk hekimliğindeki yeri ve bünyesindeki bileşenler acısından yararları
A Doğan, A Kazankaya, F Çelik, C Uyak
172006
Serin iklim koşullarında asma fidanı üretim olanakları
R Cangi, M Kelen, A Doğan
Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 14, 17, 1999
161999
Effect of IBA on rooting of Rosa canina hardwood cuttings from Lake Van Region, Turkey
A Kazankaya, E Yörük, A Doğan
I International Rose Hip Conference 690, 153-158, 2004
152004
Fruit characteristics of some Turkish walnut genotypes and cultivars (Juglan regia L.)
A Dogan, A Kazankaya, A Gun, MA Askin, F Celik
Asian Journal of Plant Sciences, 2005
142005
Siirt (Merkez)’de yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
U Cüneyt, A DOĞAN, A KAZANKAYA
Journal of the Institute of Science and Technology 1 (3), 15-26, 2011
132011
Erciş ve Muradiye yörelerinde doğal olarak yetişen mahalli elma çeşitlerinin bazı meyve ve ağaç özellikleri
A KAZANKAYA, Y YONAR, S BAŞER, A DOĞAN, F ÇELİK, A YAVİÇ
International Journal of Agricultural and Natural Sciences 2 (2), 89-94, 2009
132009
Sakarya Havzası (Plio-Kuvaterner) güney kesimi Holosen istifinin sedimanter özellikleri ve jeolojik evrimi
A Doğan
MSc, Ankara University, Ankara, Turkey (in Turkish), 2004
122004
Grapevine leaf area measurements by using pixel values
A Dogan, C Uyak, N Keskin, A Akcay, RIG Sensoy, S Ercisli
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 71 (6), 772-779, 2018
112018
Effects of Indole-Butyric Acid Doses, Different Rooting Media and Cutting Thicknesses on Rooting Ratios and Root Qualities of 41B, 5 BB and 420A American Grapevine Rootstocks
A DOĞAN, U Cüneyt, A KAZANKAYA
Journal of Applied Biological Sciences 10 (2), 8-15, 2016
112016
Erzincan yöresi kuşburnu (Rosa canina L.) meyvelerinin organik asit, şeker ve mineral madde içerikleri
K ÖZRENK, M GÜNDOĞDU, A DOĞAN
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 22 (1), 20-25, 2012
112012
Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Iğdır Üniversitesi
MF Kılıç, A Doğan, A Kazankaya, C Uyak
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 23-31, 2011
112011
Pomological definition of native walnuts (Juglans regia L.) grown in Central Bitlis
MF Balta, A Dogan, A Kazankaya, K Ozrenk, F Celik
Journal of Biological Sciences 7 (2), 442-444, 2007
112007
Bayındır (İzmir) yöresinde selekte edilen bazı ümitvar ceviz (Juglans regia L.) tiplerinde meyve özelliklerinin belirlenmesi
A DOĞAN, A GÜN, Hİ OĞUZ, MA AŞKIN
Bahçe 34 (1), 117-121, 2005
102005
Siirt (Pervari) yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
U Cüneyt, A DOĞAN, A KAZANKAYA
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 21 (3), 158-173, 2011
92011
Şirvan ve Eruh (Siirt) ilçelerinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
U Cüneyt, A DOĞAN, A KAZANKAYA
Journal of the Institute of Science and Technology 1 (3), 27-40, 2011
92011
MALATYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE OLGUNLAŞMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KİMYASAL DEĞİŞMELER
A DOĞAN, U Cüneyt, A KAZANKAYA, S KÜSMÜŞ, ÖF ÖZATAK
Bahçe 47 (Özel Sayı 1), 55-62, 2018
82018
Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi
F ERSAYAR, A KAZANKAYA, A DOĞAN, U Cüneyt
Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2), 23-33, 2011
82011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20