Follow
KURTULUŞ KAYMAZ
KURTULUŞ KAYMAZ
Professor of Management and Organization, Bursa Uludağ University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of job rotation practices on motivation: A research on managers in the automotive organizations
K Kaymaz
Business and economics research journal 1 (3), 69-85, 2010
2522010
Determining factors hindering university-industry collaboration: An analysis from the perspective of academicians in the context of entrepreneurial science paradigm.
K Kaymaz, KY Eryiğit
International Journal of Social Inquiry 4 (1), 2011
1562011
Zaman yönetimi
Z Sabuncuoğlu, M Paşa, K Kaymaz
Beta, 2010
1042010
Performance feedback: Individual based reflections and the effect on motivation
K Kaymaz
Business and Economics Research Journal 2 (4), 115-134, 2011
892011
Effect of loneliness at work on the employees’ intention to leave
K Kaymaz, U Eroğlu, Y veSayılar
ISGUC the Journal of Industrial relations and Human Resources 16 (1), 38-53, 2014
522014
Çalışma yaşamında kalite
K Kaymaz
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (1), 2003
492003
Performans değerleme ve çalışan verimliliği: Performansta geri bildirim
K Kaymaz
Dora Basım Yayın, 2009
442009
Sayılar, Y.(2014)
K Kaymaz, U Eroğlu
Effect of Loneliness at Work on the Employees’ Intention to Leave.“İş, Güç …, 0
38
Davranış boyutuyla performans geribildirim olgusu ve süreci
K Kaymaz
Ankara üniversitesi sbf dergisi 62 (4), 141-178, 2007
372007
Stres yönetimi
M Paşa, K Kaymaz
Bursa: Aktüel Yayıncılar, 2013
222013
Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretlendirme Sistemi Üzerine Bir İnceleme
B Tak, K Kaymaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2007
152007
Ücret yönetimi: Beceri bazlı ücretleme sistemi
K Kaymaz
Dora Yayınları, 2010
142010
Davraniş Boyutuyla Performans Geribildirim Olgusu Ve Süreci
K Kurtuluş, K KAYMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (04), 141-178, 2007
112007
İş rotasyonu uygulamalarının motivasyon üzerine etkileri: Otomotiv işletmelerinde görev yapan yöneticiler üzerinde bir araştırma
K Kaymaz
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 1 (3), 69-85, 2010
82010
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DIANA C. PHEYSEY’İN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SINIFLANDIRMASI EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA
K KAYMAZ
Business & Management Studies: An International Journal 6 (4), 1053-1070, 2018
72018
Zaman yönetimi (Time management)
Z Sabuncuoglu, M Pasa, K Kaymaz
Istanbul: Beta, 2010
72010
Zaman Yönetimi
S Zeyyat, P Muammer, K Kurtuluş
Beta Yayınları, İstanbul, 2010
62010
Örgütsel stres algısında cinsiyet temelli farklılıklar ve stres kaynakları üzerine bir araştırma
K Kaymaz
Business and Economics Research Journal 10 (2), 483-497, 2019
42019
The Analysis of the Relations among Normative Beliefs, Self-Efficacy and Intention to Comply Within the Frame of Information Security Policies
K Kaymaz
Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi 22 (1), 1-20, 2020
32020
The effects of foreign scientists in support of EU structural funds framework and Triple Helix Model in south eastern european countries
A Aliu, D Aliu, A Akatay, K Kaymaz, U Eroglu
Aliu, D., Akatay, A., Aliu, A., Eroglu, U. & Kaymaz, K, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20