Follow
Mutlu Kaya
Mutlu Kaya
Turizm Rehberliği Doçent Doktor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ayancık ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyeli
M KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
202015
NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN COĞRAFİ ORTAM ÜZERİNE ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: AYANCIK HES
C Yılmaz, U Ali, Hİ Zeybek, K Mutlu
NWSA Nature Sciences 7 (3), 50-67, 2012
17*2012
Endüstriyel Miras Turizmi İçin Bir Örnek: Ayancık-Zingal Orman İşletmesi (Sinop)
M KAYA, C YILMAZ
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (44), 121-162, 2018
142018
Türkiye'nin ilk sanayi kasabalarından biri Ayancık, Sinop
M KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
142011
DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN ROLÜ: BAFRA İLÇESİ ÖRNEĞİ
K Mutlu, MÇ KELEŞ
Ege Coğrafya Dergisi 28 (2), 227-240, 2019
112019
YERLEŞMELER ÜZERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: SİNOP ŞEHRİ ÖRNEĞİ
K Şahin, M Kaya
102011
El sanatları ürünlerinin kırsal turizm kapsamında değerlendirilmesi: Espiye-Akkaya Köyü Örneği
K Mutlu, E Nisanur
Journal of Humanities and Tourism Research 11 (1), 226-240, 2021
92021
BİR MİKROTOPONİMİ DENEMESİ; SİNOP-AYANCIK’TA ZİNGAL ORMAN İŞLETMESİ’NİN YER ADLARINA ETKİSİ
C YILMAZ, M KAYA
Doğu Coğrafya Dergisi 23 (39), 149-164, 2018
72018
(YAŞLI, MUTLU, HUZURLU İL) SİNOP’UN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
K Mutlu, C YILMAZ
Doğu Coğrafya Dergisi 22 (38), 137-160, 2017
72017
SİNOP’TA MÜBADELE VE BİR MÜBADİL KÖYÜ: KARACAKÖY
M KAYA, C YILMAZ
Marmara Coğrafya Dergisi, 276-301, 2016
62016
Artvin’in Üçüncü Yaş Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
YZ Akbaş, M Kaya, S Doğan
52018
SANAYİDE YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BİR ÖRNEK; TÜRKİYE KİBRİT İNHİSARI VE SİNOP KİBRİT FABRİKASI-An Example to Sıte Selectıon Effecting Factors in Industry; Turkısh …
K Mutlu, C YILMAZ
Doğu Coğrafya Dergisi 21 (35), 107-130, 2016
5*2016
Türkiye’nin en çok yabancı turist ağırlayan destinasyonların imajına yönelik bir araştırma
K Mutlu
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 117-130, 2021
42021
Oluşum sebepleri, verdiği zararlar ve alınan önlemler bağlamında Samsun-Atakum Sel ve Taşkınları
C Yılmaz, M Kaya
TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 2018
42018
Kültür coğrafyası ve kültürel miras açısından Doğu Karadeniz’de “Otçu göçü geleneği ve Kadırga otçu şenlikleri”
M Kaya, C Yılmaz
Türk Coğrafya Dergisi, 69-79, 2018
42018
Bir Anadolu Kentinin Kuruluş ve Gelişmesinde Sanayinin Etkisi: Ayancık Örneği
M Kaya, C Yılmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 167-188, 2017
42017
UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye: Instagram fotoğrafları üzerine bir karma yöntem araştırması
K GÜLSEVER, K Mutlu
Journal of Humanities and Tourism Research 12 (3), 509-520, 2022
22022
Cumhuriyetin ilk yıllarında modern toplum inşa sürecinde sanayi tesislerinin rolü
K Mutlu
Coğrafi Bilimler Dergisi 19 (2), 405-435, 2021
22021
KAPIKAYA FEST’E KATILANLARIN FESTİVALE İLİŞKİN KALİTE VE DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ
Y KELEŞ, K Mutlu, K Asena, B ARSLAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi 1 (2), 227-240, 2020
22020
Anadolu Kültüründen Dünya Kültürüne Ambarlar
K Mutlu
Ege Coğrafya Dergisi 29 (2), 321-344, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20