Erinç Karataş
Erinç Karataş
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA: ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
E Karataş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 315-333, 2014
692014
Bilgisayara giriş dersini veren öğretmenlerin öğretme stilleri ile dersi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin eşleştirilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi
E Karataş
Unpublished Master’s Thesis. Gazi University Institute of Educational …, 2004
412004
Developing ethereum blockchain-based document verification smart contract for moodle learning management system
E Karataş
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (4), 399-406, 2018
182018
Uzaktan eğitim içerik geliştirme süreçlerinde çevrimiçi işbirliğine dayalı proje takip ve yönetim aracı kullanımının etkililiği
E Karataş
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
102011
Uzaktan öğretimi uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenmek:“E-eğitmen sertifika programı”
Y Gülbahar, E Karataş
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (4), 1867-1880, 2016
82016
Moodle öğrenme yönetim sistemi için ethereum blok zinciri tabanlı belge doğrulama akıllı sözleşmesinin geliştirilmesi
E Karataş
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (4), 399-406, 2018
52018
A case study on the positive effects of smartphone usage in postgraduate education
E Karataş
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 607-634, 2018
42018
İçerik geliştirmede çevrimiçi işbirliğine dayalı takip ve yönetim aracının geliştirilmesi ve bu aracın etkililiği.
E Karataş, A Mahiroğlu
International Journal of Human Sciences 1 (10), 1640-1672, 2013
42013
The Impact of Matching Learning-Teaching Styles on Students’ Academic Achievement
E KARATAŞ, Hİ YALIN
Eurasian Journal of Educational Research 92, 377-402, 2021
22021
“Mobil Uygulama Geliştirme” Lisansüstü Dersine ilişkin Öğrenci Görüşleri
E Karataş
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 109-132, 2016
22016
Bilge Kunduz: Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünmeyi Kavram Temelli Öğrenme için Toplumsal Bir Yaklaşım
Y GÜLBAHAR, F KALELİOĞLU, D DOĞAN, E KARATAŞ
2
Gamified Learning Activities in a Teacher Education Course.
E Karatas
Online Submission 19 (1), 379-405, 2018
12018
OYUNLAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI
E Karataş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 349-378, 2018
12018
Learning and Teaching
C Akdeniz, H Bacanlı, E Baysen, M Çakmak, N Çeliköz, N Doğruer, ...
Ankara: Çözüm Eğitim Yayıncılık, 2016
12016
Informatics in SchoolsTeaching and Learning Perspectives: 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2014, Istanbul …
Y Gülbahar, E Karataş
Springer, 2014
12014
Uzaktan Eğitim
E Karataş, S Karataş, Z Kaya
Nobel Yayın Dağıtım, 2014
12014
A case study: Do Turkish elementary school students’ play e-games consciously? What about their teachers and parents?
E Karatas
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and …, 2010
12010
Anecdotes From Turkish Online Learning During the COVID-19 Pandemic
S Karataş, E Karataş
Handbook of Research on Inequities in Online Education During Global Crises …, 2021
2021
Bilge Kunduz: Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünmeyi Kavram Temelli Öğrenme Yaklaşımı
Y Gülbahar, F Kalelioğlu, D Doğan, E Karataş
Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi 53 (1), 241-272, 2020
2020
Development of online collaborative tracking and management tool for content development and the effectiveness of this tool İçerik geliştirmede çevrimiçi işbirliğine dayalı …
E Karataş, A Mahiroğlu
Journal of Human Sciences 10 (1), 1640-1673, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20