Takip et
Gizem Erdoğan
Gizem Erdoğan
Şehir ve Bölge Planlama, İzmir Demokrasi Üniversitesi
idu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Land selection criteria for lights out factory districts during the industry 4.0 process
G Erdoğan
Journal of Urban Management 8 (3), 377-385, 2019
342019
Kamusal Mekânda Sokak Sanatı: Grafiti İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi
G Erdoğan
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009
192009
AKILLI KENT GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİ
G Erdoğan
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4 (2), 1-23, 2019
172019
Kent Makroformlarının Mekanı Kullanma Verimliliklerinin Fraktal Boyut ile İncelenmesi
G Erdoğan
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
162015
Explaining Fractal Dimension in Populous Cities
G Erdogan, KM Cubukcu
EURAU 2014-Composite Cities, 12-14, 2014
152014
Sürdürülebilir Kentleşme: Dokuma Kenti Buldan Örneği
G Erdoğan, B Öztürk
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 4 (1), 51-68, 2019
72019
Denizli'de Kent Kimliği Bileşenleri
G Erdoğan, ÇS Akay
Kent Akademisi 11 (3), 459-473, 2019
72019
Kamusal mekânda iletişim aracı olarak graffiti: Beyoğlu Yüksek Kaldırım Sokağı örneği
G Erdoğan
Journal of Human Sciences 14 (1), 50-62, 2017
62017
Dirençli şehirler tasarlamak: uygulama kılavuzu arayışı İzmir-Torbalı örneği
G Erdoğan, S Simsar, SD Sakal, Ö Kor, G Kardoğan, C Parıltı, YD Kaya, ...
Çevre Şehir ve İklim Dergisi 1 (2), 165-202, 2022
52022
IDENTIFIYING URBAN FRINGE SPATIAL CHARACTER WITH FRACTAL ANALYSIS: AKHAN, DENİZLİ
G Erdoğan
Qualitative Studies 14 (2), 11-17, 2019
52019
Kentsel Morfolojide Yeni Bir Yöntem: Fraktal Boyut Metodu, Bodrum Örneği
G Erdoğan, KM Çubukçu
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 92-103, 2015
52015
Planlama Eğitiminde Stüdyo Deneyimleri: Muğla (Menteşe) Stüdyosu.
G ERDOĞAN
Megaron 13 (4), 2018
42018
Kırsal Kalkınmada Mekânsal Model Akıllı Köy Kümeleri: Datça Örneği
G Erdogan, Ş Sinem
TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU 3-6 EKİM 2018 PROCEEDINGS …, 2018
32018
MAPPING STREET ART: IN THE CASE OF TURKEY, İSTANBUL, BEYOĞLU YÜKSEK KALDIRIM
G ERDOĞAN
32014
Kamusal Mekânda Sokak Sanatı: Grafiti
G ERDOĞAN
İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi, Karadeniz Teknik …, 2009
32009
Fractal dimension of urban pattern: Bodrum, Turkey
G Erdoğan
ISUF 2016 XXIII International Conference: Urban Morphology and the Resilient …, 2016
22016
Kentsel Bir Tasarım Ürünü: Sokak Sanatı
G Erdoğan
1. Ulusal Tasarımda Genç Bakışlar Sempozyumu, 7-21, 2010
22010
A Model for Neo Rural Ecological Design Approach, Mugla - Turkiye
G Erdoğan, S Şahin
Journal of Urban Academy 12 (2), 257-269, 2019
12019
Studio Experiences in Planning Education: Muğla (Menteşe) Studio//Planlama Eğitiminde Stüdyo Deneyimleri: Muğla (Menteşe) Stüdyosu
G Erdoğan
Megaron 13 (4), 651, 2018
12018
BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜREÇLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA EĞİLİMİ
C Aydın, Ç Tarhan, G Erdoğan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (4), 1069-1083, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20