Mehmet Seyda OZAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
S KARATEPE, MS OZAN
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 8 (2), 80-101, 2017
52017
En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
S KARATEPE, MS OZAN, M BANAZILI
Uluslararası Yönetim Akademisi 1 (3), 291-302, 2018
1*2018
Electronic Processing and Service in the Public Institutions: A Comprehensive Approach
MS OZAN
Turansam Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi 10 (37), 55-59, 2018
12018
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Sosyolojik Etkileri
MS OZAN
Sosyal Hizmetler Bağlamında Çocukların Korunması: Çocuk Hizmetlerinin İncelenmesi
MS OZAN
Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları: Kamu Kurumlarında Elektronik İşleyiş ve Hizmet
MS Ozan
Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Politikalarına Etkisi:Türkiye’deki Tarım İçin Bir Değerlendirme
MS OZAN
E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma
S KARATEPE, MS OZAN
Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği
AM BANAZILI, MS OZAN
Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında “En İyi Değer (Best Value)” Yaklaşımı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
S KARATEPE, MS OZAN, AM BANAZILI
E-Devlet Hizmetlerinde Kamu-Özel Ortaklığı Modeli: Dünyadaki Bazı Uygulamalara Bir Bakış
MS OZAN
Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme
S KARATEPE, AM BANAZILI, MS OZAN
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 51-59, 0
Ulusal Güvenlikte Küresel Bir Tehdit: Biyoterörizm
S KARATEPE, MS OZAN, AM BANAZILI
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 293-304, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13