Mehmet Seyda OZAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
S KARATEPE, MS OZAN
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 8 (2), 80-101, 2017
142017
E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma
SM ÖNEN, S KARATEPE, MS OZAN
Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, 1225-1234, 2018
22018
Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme
S KARATEPE, AM BANAZILI, MS OZAN
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 51-59, 2019
12019
Ulusal Güvenlikte Küresel Bir Tehdit: Biyoterörizm
S KARATEPE, MS OZAN, AM BANAZILI
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 293-304, 2019
12019
En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
S KARATEPE, MS OZAN, AM BANAZILI
Uluslararası Yönetim Akademisi 1 (3), 291-302, 2018
1*2018
Electronic Processing and Service in the Public Institutions: A Comprehensive Approach
MS OZAN
Turansam Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi 10 (37), 55-59, 2018
12018
Kamu Yönetimi Reformlarının Dönüşümü
SM ÖNEN, MS OZAN
TroyAcademy International Journal of Social Sciences 6 (2), 521-548, 2021
2021
İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamında Kariyer Geliştirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
FS YOLCU, MS OZAN
Al Farabi Journal 9th International Conference on Social Sciences, 759-767, 2021
2021
Örgütsel ve Bireysel Kariyer Yönetimi Üzerine Bir İnceleme
MS OZAN, FS YOLCU
Al Farabi Journal 9th International Conference on Social Sciences, 768-771, 2021
2021
Türkiye’de Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üzerinden Değerlendirilmesi
MS OZAN, SM ÖNEN
6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, 2020
2020
Almanya’da Çocuk Haklarına Yönelik Yönetsel Yapılanma
MS OZAN, SM ÖNEN
Çocuklara Yönelik Karşılaştırmalı Yönetsel Yapılar, 217-233, 2020
2020
Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi
SM ÖNEN, MS OZAN
Yeni Kamu Yönetimi, 77-106, 2020
2020
E-Devlet Mühendisliği: Yönetişim ve Mükemmellik Kapsamında Bir Değerlendirme
MS OZAN
Journal of Academic Social Resources 5 (19), 704-709, 2020
2020
E-Government in Turkey: An Assessment for Public Administration
MS OZAN
International Journal of Social Humanities Sciences Research 7 (63), 3733-3739, 2020
2020
E-Devlet: Kavramsal Bir Değerlendirme
MS OZAN
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2020
2020
Kamu Yönetiminin Salgın Hastalıklarla Mücadelesinde E-Devletin Rolü ve Önemi
MS OZAN, SM ÖNEN
6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent …, 2020
2020
Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Politikalarına Etkisi:Türkiye’deki Tarım İçin Bir Değerlendirme
MS OZAN, SM ÖNEN
2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 609-620, 2019
2019
Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları: Kamu Kurumlarında Elektronik İşleyiş ve Hizmet
MS OZAN, SM ÖNEN
2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1075-1086, 2019
2019
Kurumsal İletişim Yönetimi: İtibar Kazanım Süreci Kapsamında Bir Yaklaşım
SM ÖNEN, MS OZAN
1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 597-603, 2019
2019
Sosyal Hizmetler Bağlamında Çocukların Korunması: Çocuk Hizmetlerinin İncelenmesi
SM ÖNEN, MS OZAN
3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 256-265, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20