Follow
Merve Uysal
Merve Uysal
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kolektif Hukuki Araçlar
M Uysal
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013
32013
Alman ve Türk Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkı Çerçevesinde Tanık Delili
M Uysal
Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies, 246-263, 2021
2021
ALMAN VE TÜRK HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞUN TANIMI, TÜRLERİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK
M Uysal
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi (Journal of Civil Procedure …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3