Takip et
Mehmet Uluç Ceylani
Mehmet Uluç Ceylani
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Andre Bazin’in Alan Derinliği Kuramı ve Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak Filmi
MU Ceylani
Akdeniz Sanat 10 (20), 19-29, 2017
52017
RİCHARD PRİNCE’IN YENİ PORTRELER SERİSİ VE NFT ARACILIĞI İLE EMİLY RATAJKOWSKİ’NİN “KENDİNİ GERİ SATIN ALMA” GİRİŞİMİ
UG Yavuz, AS Yıldız, MU Ceylani
Art-e Sanat Dergisi 15 (29), 225-251, 2022
42022
Fotogrametri tekniği kullanılarak video oyunlarında sahne tasarımı
MU Ceylani
Akdeniz Üniversitesi, 2018
32018
Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin.
MU Ceylani, UG Yavuz
Electronic Turkish Studies 18 (1), 2023
12023
Experimental Photography and Invasion
MU Ceylani, UG YAVUZ
Akdeniz Sanat 17 (31), 73-85, 2023
12023
FOTOĞRAFİK MODELLEME: FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİ İLE VİDEO OYUNLARINDA NESNE-SAHNE TASARIMI
MU CEYLANİ, UG YAVUZ
EKEV Akademi Dergisi, 342-358, 2023
2023
IRAK SAVAŞI ÖNCESİ VE İLİŞTİRİLMİŞ FOTO MUHABİRLİĞİ
UG YAVUZ, AS YILDIZ, MU CEYLANİ
Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar V, 151, 2023
2023
Savaş Gerçekliğinin Fotoğrafın Farklı Disiplinlerinde Temsili
UG Yavuz, AS Yıldız, MU Ceylani
ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL 7 (44), 1709-1722, 2023
2023
HAYATINDAKİ TRAVMALARLA SANATI ARACILIĞI İLE YÜZLEŞEN TRACEY EMİN'İN HASTALIK SÜRECİ ÖZÇEKİMLERİ.
UG Yavuz, MU Ceylani
Art-E 15 (30), 2022
2022
SANATTA DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA NFT TEKNOLOJİSİ
UGY Mehmet Uluç CEYLANİ, Ahmet Sait YILDIZ
SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, 597-608, 2021
2021
INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF
UG Yavuz, MU Ceylani
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 14 (2), 493-506, 0
FARKLILIĞIN ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA NAN GOLDIN VE REN HANG’İN REKLAM FOTOĞRAFLARI
UG Yavuz, MU Ceylani
Hayatındaki Travmalarla Sanatı Aracılığı İle Yüzleşen Tracey Emin’in Hastalık Süreci Özçekimleri
UG Yavuz, MU Ceylani
Art-e Sanat Dergisi 15 (30), 871-893, 0
ANDRE BAZİN’İN ALAN DERİNLİĞİ KURAMI VE NURİ BİLGE CEYLAN’IN UZAK FİLMİ
MU CEYLANİ
ANDRE BAZĠN’ĠN ALAN DERĠNLĠĞĠ KURAMI VE NURĠ BĠLGE CEYLAN’IN UZAK FĠLMĠ
MU CEYLANİ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15