SEMA TEMİZER OZAN
SEMA TEMİZER OZAN
Biyokimya Profesörü, Fırat Üniversitesi
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Oxidative damage and antioxidant enzyme activities in experimental hypothyroidism
S Yilmaz, S Ozan, F Benzer, H Canatan
Cell Biochemistry and Function: Cellular biochemistry and its modulation by …, 2003
1562003
Fasciola hepatica ile enfekte koyunlarda lipid peroksidasyonu, antioksidant enzimler ve nitrik oksit düzeyleri
F BENZER, O TEMİZER
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27 (3), 657-661, 2003
352003
Estimation of product of lipid peroxidation (malonyl dialdehyde) in biochemical systems
ZA Plazer, LL Cushman, BC Johnson
Anal Biochem 16, 359-364, 1966
321966
Effects of febrile and afebrile seizures on oxidant state in children
S Akarsu, S Yilmaz, S Ozan, A Kurt, F Benzer, MK Gurgoze
Pediatric neurology 36 (5), 307-311, 2007
272007
Evaluation of optimal conditions for arginase activity in streptozotocin induced diabetic rats
M Erisir, E Ercel, S Yilmaz, S Ozan
Vet Med Czech 50 (2), 69-76, 2005
262005
Effects of melatonin and vitamin C on cigarette smoke–induced damage in the kidney
E Ozan, MF Sonmez, S Ozan, N Colakoglu, S Yilmaz, T Kuloglu
Toxicology and industrial health 23 (8), 479-485, 2007
222007
Meme kanserli hastalarda lipid peroksidasyonu ve bazı enzim aktiviteleri arasındaki ilişki
S Yılmaz, ST Ozan
Türk Biyokimya Dergisi 28 (4), 252-256, 2003
212003
Effects of dietary vitamin E and selenium on arginase activity in the liver, kidneys, and heart of rats treated with high doses of glucocorticoid
M Erişir, E Beytut, S Ozan, M Aksakal
Cell Biochemistry and Function: Cellular biochemistry and its modulation by …, 2003
192003
The effects of ivermectin or doramectin treatment on sone antioxidant enzymes and the level of lipid peroxidation in sheep with natural sarcoptic scap
SY Gurgoze, T Sahin, M Sevgili, Z Ozkutlu, ST Ozan
Yuzuncu YIl Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 14, 30-34, 2003
172003
Karacabey Merinos koyunlarında yapağı dökümü ile kanda çinko bakır düzeyle ri arasında ilişkiler
S Ozan
Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg 1, 133-142, 1985
171985
Lipid peroxidation, antioxidant enzymes and levels of nitric oxide in sheep infected with Fasciola hepatica
F BENZER, ST OZAN
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27 (3), 657-661, 2003
142003
Gülen Ş
S Ozan
Farklı türlerin organlarında bulunan arginazların metilen mavisi ile …, 1991
121991
Effects of additional vitamin E and selenium supply on G6PDH activity in rats treated with high doses of glucocorticoid
S Yilmaz, E Beytut, M Erişir, S Ozan, M Aksakal
Neuroscience letters 393 (2-3), 85-89, 2006
112006
Comparison of pyruvate kinase variants from breast tumor and normal breast
S Yilmaz, S Ozan, IH Ozercan
Archives of medical research 34 (4), 315-324, 2003
112003
Akkaraman ve ivesi koyunlarında, gebelikte ve doğumdan sonra eritrosit, tükürük ve serum arginaz aktiviteleri ile serum üre ve östrojen düzeyleri
ST Ozan, S Yaralıoğlu, T İleri, İ Halifeoğlu
Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences 23, 345-350, 1999
111999
Histological and biochemical effects of cigarette smoke on lungs
E Ozan, A Kükner, L Canpolat, H Öner, MR Gezen, S Yilmaz, S Ozan
Acta Physiologica Hungarica 88 (3-4), 301-315, 2001
102001
Kýsmen arýtýlmýş Moniezia expensa arginazýnýn bazý özellikleri
S Ozan, MF Gürsu, Ş Gülen
Turk J Vet Anim Sci 17, 245-250, 1993
91993
Chemotherapeutic agent-induced nephrotoxicity in rabbits: protective role of grape seed extract
F Benzer, FM Kandemir, S Ceribasi, M Ozkaraca, NC Yildirim, ST Ozan
82012
Oxidative damage and arginase activity in tissues of rats exposed to cigarette smoke
S Yilmaz, F Benzer, S Ozan, SY Gurgoze
Revue De Médecine Vétérinaire 159 (2), 79, 2008
82008
Fascioliosisli koyunlarýn arginaz enzim aktivite düzeyleri ile karaciğer doku arginazýnýn bazý biyokimyasal özellikleri
F Benzer, ST Ozan
Fýrat Üniv Sağ Bil Derg (Vet) 16 (2), 217-222, 2002
82002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20