Takip et
Başak KASA AYTEN
Başak KASA AYTEN
Diğer adlarBaşak KASA, Kasa, B., B Kasa
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri alanlarındaki hizmet-içi eğitim gereksinimleri
A Hakan, M Sağlam, Ş Yaşar, M Gültekin, H Deveci, D Kürüm-Yapıcıoğlu, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2215, 2011
272011
Yazma etkinliklerinin ilköğretim ı. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi
B Kasa
262009
Pros and Cons: Compulsory 12 year education reform in Turkey
B Kasa, Y Ersoz
South African Journal of Education 36 (2), 1-10, 2016
212016
Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlerin ulusal ve evrensel olarak sınıflandırılması
Ş Yaşar, B Kasa, ÖG Bayır
Turkish Studies 10 (3), 581-600, 2015
202015
İlkokul Dördüncü SINIF Türkçe Dersinde Kültürel Değerler ve Eğitimi: Bir Durum Çalışması
B Kasa
PQDT-Global, 2015
192015
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile okuduğunu anlama başarı durumları arasındaki ilişki
MS Kıran
İnönü Üniversitesi, Malatya, 2019
182019
Values Education Using the Digital Storytelling Method in Fourth Grade Primary School Students.
BK Ayten, C Polater
International Journal of Education and Literacy Studies 9 (2), 66-78, 2021
152021
Covid-19 pandemi döneminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının belirlenmesi
BK Ayten, S Ekmekci
Turkish Studies 16, 3, 2021
112021
Gender stereotypes in primary school Turkish textbooks İlkokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet kalıp yargıları
B Kasa, B Şahan
Journal of Human Sciences 13 (3), 4152-4167, 2016
112016
Analysis of classroom teachers' knowledge on technological pedagogical field
BK Ayten
International Technology and Education Journal 5 (1), 61-82, 2021
92021
İlkokul döneminde değerlerin kapsamı
B Kasa
Okulöncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi içinde (ss. 109-118 …, 2015
72015
İlkokul öğrencilerinin yazma hatalarının düzeltilmesi: Bir eylem araştırması
S Ekmekci, BK Ayten
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 227-255, 2022
52022
Problems Experienced in the Literacy Teaching Process by Foreign Students in the First Grade of Primary School.
BK Ayten, A Ates
International Journal of Educational Methodology 7 (2), 319-334, 2021
52021
Gender stereotypes in primary school Turkish textbooks
B Kasa, B Şahan
Journal of Human Sciences 13 (3), 4152-4167, 2016
52016
School principals’ and teachers’ views on reasons for the decrease of success in Turkish university entrance exams (Case of Malatya)
Y Temli Durmuş, B Kasa
Journal of Educational Sciences Research 5 (1), 165-190, 2015
52015
Yazma etkinliklerinin ilköğretim 1
B Kasa
Kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi …, 2009
52009
Covid-19 pandemi dönemi başlangıcında 1. sınıfta olan öğrencilerin bu süreçlerinin ve 2. sınıfa hazırbulunuşluklarının değerlendirilmesi
M Koçoğlu, BK Ayten
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 225-260, 2022
42022
Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process during the COVID-19 Pandemic.
B Kasa Ayten, M Ercan
International Journal of Progressive Education 18 (1), 336-361, 2022
42022
Türkçe dersinde konuşma eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Opinions of elementary school teachers on speaking education in Turkish lesson]
B Kasa-Ayten, B Hatipoğlu
Journal of History School 53, 2467-2495, 2021
42021
İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde kültürel değerler ve eğitimi: Bir durum çalışması
BK Ayten, M Gültekin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3), 1735-1773, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20