Follow
Başak KASA AYTEN
Başak KASA AYTEN
Other namesBaşak KASA, Kasa, B., B Kasa
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri alanlarındaki hizmet-içi eğitim gereksinimleri
A Hakan, M Sağlam, Ş Yaşar, M Gültekin, H Deveci, D Kürüm-Yapıcıoğlu, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2215, 2011
262011
Yazma etkinliklerinin ilköğretim ı. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi
B Kasa
262009
Pros and Cons: Compulsory 12 year education reform in Turkey
B Kasa, Y Ersoz
South African Journal of Education 36 (2), 1-10, 2016
222016
İlkokul Dördüncü SINIF Türkçe Dersinde Kültürel Değerler ve Eğitimi: Bir Durum Çalışması
B Kasa
PQDT-Global, 2016
212016
Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlerin ulusal ve evrensel olarak sınıflandırılması
Ş Yaşar, B Kasa, ÖG Bayır
202015
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile okuduğunu anlama başarı durumları arasındaki ilişki
MS Kıran
İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
172019
Values Education Using the Digital Storytelling Method in Fourth Grade Primary School Students.
BK Ayten, C Polater
International Journal of Education and Literacy Studies 9 (2), 66-78, 2021
152021
Covid-19 pandemi döneminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının belirlenmesi
BK Ayten, S Ekmekci
Turkish Studies 16, 3, 2021
112021
İlkokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet
B Kasa, B Şahan
Journal of Human Sciences 13 (3), 4152-4167, 2016
102016
İlkokul döneminde değerlerin kapsamı
B Kasa
Okulöncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi içinde (ss. 109-118 …, 2015
92015
Analysis of classroom teachers' knowledge on technological pedagogical field
BK AYTEN
International Technology and Education Journal 5 (1), 61-82, 2021
82021
Problems Experienced in the Literacy Teaching Process by Foreign Students in the First Grade of Primary School.
BK Ayten, A Ates
International Journal of Educational Methodology 7 (2), 319-334, 2021
52021
Gender stereotypes in primary school Turkish textbooks İlkokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet kalıp yargıları
B Kasa, B Şahan
Journal of Human Sciences 13 (3), 4152-4167, 2016
52016
School principals’ and teachers’ views on reasons for the decrease of success in Turkish university entrance exams (Case of Malatya)
Y Temli Durmuş, B Kasa
Journal of Educational Sciences Research 5 (1), 165-190, 2015
52015
İlkokul öğrencilerinin yazma hatalarının düzeltilmesi: Bir eylem araştırması
S EKMEKCİ, BK AYTEN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 227-255, 2022
42022
Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process during the COVID-19 Pandemic.
B Kasa Ayten, M Ercan
International Journal of Progressive Education 18 (1), 336-361, 2022
42022
Türkçe Dersinde Konuşma Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
B Kasa Ayten, B Hatipoğlu
Journal of History School 14 (53), 2467-2495, 2021
42021
İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde kültürel değerler ve eğitimi: Bir durum çalışması
BK Ayten, M Gültekin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3), 1735-1773, 2019
42019
Covid-19 pandemi dönemi başlangıcında 1. sınıfta olan öğrencilerin bu süreçlerinin ve 2. sınıfa hazırbulunuşluklarının değerlendirilmesi
M KOÇOĞLU, BK AYTEN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 225-260, 2022
32022
İlkokullar için kısaltılmış okul iklimi ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
MA Sözer, F Yılmaz, BK Ayten
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (9), 31-47, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20