Takip et
Ali Eryılmaz
Ali Eryılmaz
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi
A Eryılmaz, L Ercan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 4 (36), 2016
412*2016
Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi
A Eryılmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 975-989, 2009
2332009
Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile akademik motivasyon arasındaki ilişki
A Eryılmaz
Klinik Psikiyatri 13 (2), 77-84, 2010
2312010
Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli
A Eryılmaz, S Öğülmüş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 189-203, 2010
2262010
Benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi
T Doğan, A Eryılmaz
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 107-117, 2013
2142013
Ergenlik döneminde stres ve başa çıkma (ss. 20-37)
A Eryılmaz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 20-37, 2009
1502009
Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması
A Eryılmaz
The Journal of Happiness & Well-Being 1 (1), 1-22, 2013
1462013
Ergen öznel iyi oluşunun, öz saygi ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi
A Eryılmaz, H Atak
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (37), 170-181, 2011
1422011
İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğının Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi.
A Eryılmaz, T Doğa
Klinik Psikiyatri Dergisi 15 (1), 2012
1392012
Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Aypay, A Eryılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (21), 26-44, 2011
1382011
Perceived personality traits and types of teachers and their relationship to the subjective well-being and academic achievements of adolescents.
A Eryilmaz
Educational sciences: Theory and practice 14 (6), 2049-2062, 2014
1312014
A model for subjective well-being in adolescence: Need satisfaction and reasons for living
A Eryilmaz
Social Indicators Research 107, 561-574, 2012
1212012
Relationships of high school sdutent’subjective well-being and school burnout
A Aypay, A Eryılmaz
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 181-199, 2011
1102011
Ergen Öznel İyi Oluşu ile Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
A Eryılmaz
Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences 24 (3), 2011
1092011
A model of subjective well-being for adolescents in high school
A Eryılmaz
Journal of Happiness Studies 13, 275-289, 2012
992012
Başa çıkma stratejilerinin kişilik özellikleriyle ergen öznel iyi oluşu arasındaki aracı rolü
A Eryilmaz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
952009
Investigation of the Relations between Religious Activities and Subjective Well-Being of High School Students.
A Eryilmaz
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (2), 433-444, 2015
882015
Herkes için mutluluğun başucu kitabı: Teoriden uygulamaya pozitif psikoloji
A Eryılmaz
Tablo, 2016
842016
Ergen öznel iyi oluşu ile kimlik statüsü ilişkisinin incelenmesi
A Aypay, A Eryılmaz
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 167-179, 2011
802011
Yaşam boyu gelişim yaklaşımı perspektifinden kariyer gelişimi ve ruh sağlığı
A ERYILMAZ, T Mutlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 9 (2), 227-249, 2017
792017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20