Dr.Zafer Zeybek
Dr.Zafer Zeybek
Aydin Public Health Laboratory
Verified email at saglik.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Akgöl'deki (Karaman-Konya) bazı su kalitesi parametrelerinin araştırılması
Z Zeybek
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
82006
Investigation of Cu metal adsorption using acorn caps obtained from Quercus robur L. #
Z Zeybek, S Dursun
International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling …, 2019
2019
Karaman İli Kırsal Bölgelerdeki İçme Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi
Z Zeybek, S Karagöz
USAYS Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu, 26-28 …, 2011
2011
Evaluation of Water Quality of Akgöl Lake Wetland Karaman-Konya/TURKEY
Z Zeybek, K Gür
Albalakes 09, Internatıonal Conference on Lakes and Nutrient Loads, Pogradec …, 2009
2009
Akgöl Sulak Alanında(Karaman-Konya), Su Kalitesini Belirleyen Kimyasal Parametreler
Z Zeybek, K Gür
BIES Blacksea International Enviromental Symposium, August 25-29,2008 3, 397-406, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5