Hüseyin DUMAN
Hüseyin DUMAN
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of the success of monitoring slow motion landslides using Persistent Scatterer Interferometry and GNSS methods
KO Hastaoglu, F Poyraz, T Turk, I Yılmaz, F Kocbulut, M Demirel, U Sanli, ...
Survey review 50 (363), 475-486, 2018
52018
Determination of the block movements in the eastern section of the Gediz Graben (Turkey) from GNSS measurements
F Poyraz, KO Hastaoğlu, F Kocbulut, I Tiryakioğlu, O Tatar, M Demirel, ...
Journal of Geodynamics 123, 38-48, 2019
42019
Efficiency of OPUS-RS solutions
AD Dogru, H Duman, DU Sanli, MM Berber
Survey review 51 (366), 193-198, 2019
32019
Assessment of geodetic velocities using GPS campaign measurements over long baseline lengths.
H Duman, DU Sanli
Natural Hazards & Earth System Sciences 19 (3), 2019
32019
Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar
F POYRAZ, O TATAR, KÖ HASTAOĞLU, İ TİRYAKİOĞLU, Ö GÜRSOY, ...
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (1), 17-28, 2015
32015
Accuracy of velocities from repeated GPS surveys: relative positioning is concerned
H Duman, D Ugur Sanli
EGUGA, EPSC2016-5135, 2016
22016
GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar
K Hastaoğlu, F Poyraz, T Türk, F Koçbulut, D Şanlı, I Yılmaz, F Balık Şanlı, ...
22014
Harita Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
ZA POLAT, A SARAÇOĞLU, H DUMAN
Harita Dergisi 161, 46-56, 2019
12019
Effect of Stochastic Model Errors on Significance Test for Velocities in Analysis of GPS Position Time Series
C Aydin, H Duman, Ö Günes, D Ugur Sanli
Journal of Surveying Engineering 147 (1), 04020025, 2020
2020
Should the colored noise be introduced to the analysis of GPS campaign time series?
H Duman, DU Sanli
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
KENTSEL BÜYÜME İLE MOTORLU ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
ZA POLAT, A MEMDUHOĞLU, M HACAR, H DUMAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 6 (2), 442-451, 2017
2017
The Eastern Part Of Gediz Graben Determination Methods Of Tectonic Movements Gps And Ps-Insar; The First Results
F Poyraz, K Özgür Hastaoğlu, İ Tiryakioğlu, O Tatar, Ö Gürsoy, F Koçbulut, ...
EGUGA, 13312, 2015
2015
Monitoring of Koyulhisar (Sivas) Landslides with GPS and PS-Insar: First Results
KÖ HASTAOĞLU, F POYRAZ, T Tarık, F KOÇBULUT, U ŞANLI, İ YILMAZ, ...
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2), 161-175, 2015
2015
AGA ve SGA Noktalarının Ölçü ve Değerlendirme Stratejilerinin Karşılaştırılması Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Jeodezik Kontrol Ağı Örneği
O Özbilüm, F Poyraz, K Hastaoğlu, H Duman
Investigating the Effect of Stochastic Model in the Time Series Analysis: Noise Models Concerned
H Duman, D Şanlı
Accuracy of geodetic site velocities from repeated GPS measurements: relative positioning over long baselines
H Duman, DU Sanli
WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ UYGULAMASI
HG Sürmeneli, H Duman, Ü Gümüşay
Büyük Ölçekli Harita Üretimi Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik GPS PPP Tekniğinin Doğruluğunun Araştırılması
T Öcalan, A Cingöz, H Duman, K Hastaoğlu, T Kara, MV Gezer, E Özer, ...
GPS Zaman Serilerindeki Gürültü Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
H Duman, DU Şanlı
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19