Follow
Hilal YILDIRIR KESER
Hilal YILDIRIR KESER
Bursa Technical University , International Trade and Logistics
Verified email at btu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dış Ticarette Lojistik
E Koban, HY Keser
Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2015
207*2015
EFFECTS OF HIGHER EDUCATION ON GLOBAL COMPETITIVENESS: REVIEWS IN RELATION WITH EUROPEAN COUNTRIES AND THE MIDDLE EAST COUNTRIES
H Yıldırır Keser
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series …, 2015
25*2015
Importance of Transport Corridors in Regional Development: The Case of TRACECA
H Yıldırır Keser
SOSYOEKONOMİ 23 (24), 163-182, 2015
192015
Dış Ticarette Lojistik ( 7.Baskı)
E Koban, H Yıldırır Keser
16*2021
Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri
E Koban, H Yildirir Keser
Çalışma İlişkileri Dergisi 4 (2), 32-43, 2013
162013
E-devlet ve Uygulamaları
H YILDIRIR, E Karakurt
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 6 (1), 2004
122004
Yabancı Sermaye ve A.B.D’ye Yönelik Portföy Yatırımları
H Yıldırır
İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 6 (2), 2003
122003
Culture Economy for Economic Development: Assesments on Cultural Heritage in Turkey
H Yıldırır Keser
European Scientific Journal 12 (28), 38-50, 2016
102016
Kara ile Çevrili Olmanın İhracat Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Üzerine Bir Analiz
H YILDIRIR KESER, I ÇETİN
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (1), 2016
10*2016
Küresel Rekabette Lojistik Olgusunda Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Yapısal Özellikleri
E Koban, Z Fırat, H Yıldırır Keser
Öneri Dergisi 8 (31), 113-124, 2009
102009
Dış Ticarette Lojistik
K Emine, HY KESER
Ekin Yayınevi, 2007
102007
E-Devlet Ve Uygulamaları
H Yıldırır, E Karakurt
İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 6 (1), 2004
92004
Lojistik sektörünün rekabet gücü yönüyle analizi: Türk lojistik sektörü için bir çalışma
HY Keser
PQDT-Global, 2011
82011
ULAŞTIRMADA KARAYOLLARI: TÜRKİYE’DEKİ GELECEK BEKLENTİLERİ
HY KESER, AY Sema, İ ÇETİN
TESAM Akademi Dergisi 5 (2), 63-93, 2018
52018
Dış Ticarette Lojistik. Ekin Yayınevi, 6
E Koban, YH Keser
Baskı. Bursa, 2015
42015
The Causality Relationships between Fdi and R&d in European Union
OM Telatar, MC Genc, H Yildirir Keser, S Ay, MK Deger
Ekonomski i socijalni razvoj 1 (1), 106-114, 2014
42014
TRANSPORTATION SECTOR IN TURKEY: FUTURE EXPECTATIONS REGARDING THE RAILWAY TRANSPORTATION
M Sevuktekin, H Yıldırır Keser, S Ay, I Cetin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 99-116, 2014
4*2014
TRANSPORTATION SECTOR IN TURKEY: FUTURE EXPECTATIONS ABOUT RAILWAY TRANSPORTATION IN TURKEY
M Sevuktekin, H Yildirir Keser, S Ay, I Cetin
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 773, 2013
42013
Turkey’s Convergence To The Eu: Catching Up Or Falling Behind?
L Öztürk, S Ay, H Yıldırır Keser
2nd International Scientific Conference Economic and Social Development, 650-657, 2013
42013
Dış ticarette lojistik
EKHY Keser, E Koban
Ekin Yayınevi, Bursa, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20