Follow
Birgül ERDOĞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşire adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri: Nitel bir çalışma
SU YALÇIN, Z Özaslan, EŞ ŞAHİN, B ERDOĞAN, HM ALPTEKİN, RA ER
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 55-63, 2019
22019
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ
ZZ ÖZASLAN, SU YALÇIN, HM Alptekin, EŞ ŞAHİN, B Erdoğan, RA ER
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (3), 170-178, 2019
22019
Enfeks൴yon Hastalıkları
A Aytekin Özdemir, B Erdoğan
Nobel Tıp Kitapevi, 2019
2019
Hemşire Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
S Uysal Yalçın, Z Özaslan, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, H Alptekin, ...
Dünyadan Örneklerle Puerperal Dönemdeki Geleneksel Uygulamalar
EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, H Alptekin
Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hallerini Yordayan Değişkenler
Z Özaslan, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan
Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasının İncelenmesi
B Erdoğan, T Öz, EDA Şimşek Şahin
Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Sırasında Hemşirelerin Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışma Örneği
B Erdoğan, S Yıldız
Sosyal Ağlar ve Göçler
B Erdoğan, S Uysal Yalçın, EDA Şimşek Şahin
Bebeklik Ve Çocukluk Döneminde Bağırsak Mikrobiyotasını Etkileyen Faktörler
EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, T Öz
The use of necrotizing enterocolitide probiotics in premature infants
B Erdoğan, T Öz, EDA Şimşek Şahin
Hemsirelik Bölümü Yabancı Uyruklu Ögrencilerin Ögrenim Süreci Deneyimleri
B Erdoğan, EDA Şimşek Şahin, S Uysal Yalçın, Z Özaslan
Demografik Verilerin, Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi
B Erdoğan, EDA Şimşek Şahin
Obezitesi Olan Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığının İncelenmesi
T Öz, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan
Terapötik İletişim Yöntemi Olarak Dijital Hikaye Anlatımı
B Erdoğan, N Altay
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15