Ülviye Tüfekçi
Ülviye Tüfekçi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perceived safety culture and occupational risk factors among women in metal industries: A study in Turkey
G Akalp, S Aytac, N Yamankaradeniz, O Cankaya, A Gokce, U Tufekci
Procedia Manufacturing 3, 4956-4963, 2015
182015
İSG KÜLTÜRÜ OLUŞMASINDA METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RİSK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S AYTAÇ, AF ÖZOK, N YAMANKARADENİZ, G AKALP, O ÇANKAYA, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, 59-67, 2017
62017
METAL ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLER ARASINDA ALGILANAN RİSK FAKTÖRLERİ
S Aytaç, Ö Ahmet, N Yamankaradeniz, G Akalp, O Çankaya, A Gökçe, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 141-148, 2015
32015
METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLAR ARASINDA ALGILANAN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PSİKO-SOSYAL RİSKLER
Ü TÜFEKÇİ, A GÖKÇE
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 301-307, 0
1
HASTA BİNA SENDROMUNUN AZALTILMASINDA ERGONOMİK ÖNLEMLERİN ÖNEMİ
S AYTAÇ, U TÜFEKÇİ
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6, 137-142, 2018
2018
SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YOL ARAYIŞI:" RİSK TEMELLİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINDAN HERKES İÇİN, HAYAT BOYU SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA".
Y Alper, D Açık, UT Yaman
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 20, 2018
2018
İŞE İLİŞKİN DUYGULARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ.
BÖ Bilir, UT Yaman, S Aytaç
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 20 (3), 2018
2018
METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN ERGONOMİK RİSK ALGISI: BİR ARAŞTIRMA
A Serpil, AF Özok, N Yamankaradeniz, A Gökçe, G Akalp, O Çankaya, ...
Ergonomi 1 (1), 29-38, 2018
2018
A STUDY TO DETERMINE THE RELATIONSHIPS BETWEEN JOB AND LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Ü TÜFEKÇİ, Ş KARADUMAN, A KESER
2016
Prof. Dr. Yusuf ALPER, Öğr. Gör Duygu AÇIK, Araş. Gör. Ulviye TÜFEKÇİ YAMAN
SGYY Arayışı, RTSGA Herkes
Dr. Burcu ÖNGEN BİLİR, Arş. Gör. Ulviye TÜFEKÇİ YAMAN, Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
İİDİA Niyetine, EYEM ile İncelenmesi
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11