Follow
Zeynep Neslihan Alışır
Zeynep Neslihan Alışır
Verified email at marun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of replicating historical scientific apparatus on high school students’ attitudes towards science and their understanding of nature of science
ZN Alisir, S Irez
Science & Education 29 (5), 1201-1234, 2020
122020
Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ZN ALIŞIR, L Deniz, OS İrez
Trakya Eğitim Dergisi 10 (3), 835-853, 2020
42020
Tarihi deney ve modellerin tekrarlanması tekniğinin lise öğrencilerinin bilime karşı tutumları ve bilimin doğası anlayışları üzerine etkisi
ZN Köylü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
42017
Farklı Branşlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
ZN ALIŞIR, ÇHAN TOSUNOĞLU
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 10 (2), 353-367, 2022
32022
Öğrencilerin Öğrenme Ortamı ve Öğretmenlerinin Kişilerarası Davranışına Yönelik Algılarının Fen Başarı ve Tutumlarına Etkisi
ZN ALIŞIR, O DOGAN, Z YILMAZ, M ÇAKIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 1-29, 2022
2022
Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
A Kılınç, OS İrez, AS Eryaşar, S Güngör, ÇH Tosunoğlu, Ş Yılmaz, ...
Pegem Atıf İndeksi, 115-133, 2017
2017
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yalaki, Hacetepe Üniversitesi
N DOĞAN, G ÇAKMAKÇI, S İREZ, Y YALAKİ, ÖGE ERDAŞ, AGG KAYA, ...
2015
SCIENTISTS’BELIEF SYSTEMS FRAMING THEIR THINKING AND DECISIONS ABOUT SOCIOSCIENTIFIC ISSUES: PEDAGOGICAL IMPLICATIONS FOR SSI-BASED SCIENCE EDUCATION
A Kilinc, S Irez, M Demirbag, S Yilmaz, AS Eryasar, ÇH Tosunoglu, ...
THE EFFECTS OF REPLICATING HISTORICAL EXPERIMENTS AND MODELS ON STUDENTS’ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND THEIR UNDERSTANDINGS OF NATURE OF SCIENCE
ZN Koylu, M Kuyumciyan, S Irez, OK Dogan, C Han-Tosunoglu, M Cakir
BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN “İÇERİĞE ÖZGÜ” ETKİNLİK HAZIRLANMASI
EE KARTAL, ÇHAN TOSUNOĞLU, G KAYA, F ÖZER, VG BALA, ...
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yalaki, Hacettepe Üniversitesi
S İREZ, AGG KAYA, G ÇAKMAKÇI, Y YALAKİ, ÖGE ERDAŞ, F ÖZER, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11