Follow
AHMED TOHUMCU
AHMED TOHUMCU
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE YOZLAŞMA/ÖRNEK OLAY ANALİZİ: ŞARKI FORMU
A Tohumcu
92009
Bir Mekan Temsili: Taverna
A Tohumcu
Porte Akademik Dergisi, 5-10, 2010
52010
GELENEKSELDEN POPÜLERE 20. YÜZYIL TÜRK MAKAM MÜZİĞİ ÜRETİMLERİNDE DEĞİŞİMİN İZLERİ.
A Tohumcu, N Doğrusöz
Porte Akademik: Journal of Music & Dance Studies 8, 2013
32013
Türkiyenin müziklerindemakamkavramının 1980 sonrasında kültürel anlamı
A Tohumcu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
32012
TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NDE DEĞİŞİMİN DEĞİŞMEYENİ: HİCAZ MAKAMI ÖRNEKLEMİ
A Tohumcu
SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, 37, 2012
12012
1980'LERİN ERKEK EGEMEN MÜZİĞİ: TAVERNA.
A Tohumcu
Porte Akademik: Journal of Music & Dance Studies 6, 2013
2013
İki Yazma Müzik Risalesinin İncelenmesi (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 92/3 Ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ASL 606)
A Tohumcu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7