Fatma ŞİMŞEK
Fatma ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi Nöroloji ABD
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Changes in the anti-oxidant system in adult epilepsy patients receiving anti-epileptic drugs
M Işık, Y Demir, M Kırıcı, R Demir, F Şimşek, Ş Beydemir
Archives of physiology and biochemistry 121 (3), 97-102, 2015
492015
Late-Onset Advanced Age Systemıc Lupus Erythematous After Central Nerveus System Involvement: Case Report
F Şimşek, N Bilge, G Aydoğan
Selcuk Medical Journal 36 (3), 263-267, 2020
2020
DCLK-1 LEVEL IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS AND ITS CORRELATION WITH CLINIC
F ŞİMŞEK, N ÖZTÜRK
Multiple Sclerosis and Related Disorders, 102179, 2020
2020
The Relationship of Migraine Clinical Features with Neutrophil-Lymphocyte Ratio
F Şimsek, N Bilge, M Ceylan
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 434-438, 2020
2020
Üçüncü Kranial Sinir Paralizisi ile Gelen Leptomeningeal Metastaz Olgusu
F ŞİMŞEK, F AKTAŞ, E Alper, G AYDOĞAN
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2), 242-244, 2020
2020
Multipl Kranial Nöropati ile Prezente olan Rinoserebral Mukormikoz Olgusu
AYE ŞİMŞEK F, KIZILDAĞ N, KARAMAN H
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 45 (3), 323-326, 2019
2019
Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri
MC F.ŞİMŞEK, N.BİLGE
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2), 331-335, 2019
2019
Serebral Venöz Trombozlu Erişkinlerde Etiyoloji ve Genetik Polimorfizm İlişkisi
F ŞİMŞEK, M CEYLAN, N BİLGE
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 21 (3), 166-171, 2019
2019
Migren tanısının maskelediği idiopatik orbital miyozit: Olgu sunumu
FŞ R YEVGİ
2019
Valproik Asit Kullanımına Bağlı Liken Planus Olgusu
F Şimşek
Sakarya Tıp Dergisi 9 (2), 352-355, 2019
2019
Serebral Venöz Trombozda Trombosit Aktivasyonu ile Rekanalizasyon Süresi İlişkisi
M Ceylan, F Şimşek
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2), 100-105, 2019
2019
Clinical and laboratory efficacy of repetitive triamcinolone injections in carpal tunnel syndrome
M Ceylan, F Simsek, AR Sonkaya
Annals of Medical Research 26 (4), 640-5, 2019
2019
Venöz Sinüs Trombozu ile Prezente olan Nörobehçet: Olgu Sunumu.
F ŞİMŞEK, N BİLGE
Duzce Medical Journal 20 (3), 2018
2018
Distoni İle Prezente Olan Santral Sinir Sistemi Lipomu: Olgu Sunumu
F Şimşek, F Aktaş
Sakarya Tıp Dergisi 7 (2), 117-120, 2017
2017
MİTOKONDRİYAL NÖROGASTROİNTESTİNAL ENSEFALOMİYOPATİ SENDROMU OLGUSU
R Yevgi, T Anık, R Demir, T Yılmaz, F Şimşek
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2), 114-117, 2014
2014
Okulomotor Paralizi ile Seyreden Oftalmoplejik migren: olgu sunumu
F Şimşek, F Aktaş
Sakarya Tıp Dergisi 4 (4), 202-205, 2014
2014
Spinal cord vascular disease that presented with amyotrophy in electromyography: a case report: P2985
R Aygul, F Simsek, N Aslan, F Odabas
European Journal of Neurology 19, 2012
2012
Migraine-type headache in eastern Turkey: a population-based study: P2488
R Aygul, G Ozdemir, R Demir, L Ozel, H Ulvi, F Simsek
European Journal of Neurology 19, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18