Gözde TANTEKİN ÇELİK
Gözde TANTEKİN ÇELİK
cu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk inşaat sektörü çalışanlarının kişilik özelliklerinin, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile ilişkisi
GT ÇELİK, EL ORAL
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2), 15-26, 2013
122013
5s Sistematiği Aşamaları ve Örnek Bir Uygulama
AE Keleş, G GÜRSOY, GT ÇELİK
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2), 51-60, 2013
92013
Projelendirme ve Şantiye Yerleşim Projesinin Oluşturulması Aşamasında Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Planı ile İlgili Bir Öneri, 3
P Canpolat, GT Çelik, EL Oral
Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2008
92008
Burnout levels and personality traits—The case of turkish architectural students
GT Celik, EL Oral
Creative education 4 (02), 124, 2013
72013
Big Five and Organizational Commitment–The Case of Turkish Construction Professionals
GT Çelik, EL Oral
Human Resource Management Research 6 (1), 6-14, 2016
62016
APPLICATION OF TQM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF DEVELOPING COUNTRIES-CASE OF TURKEY
AAA SHOSHAN, G ÇELİK
Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve …, 2018
12018
Mühendislik öğrencilerinin öğrenim yeterlilikleri ve mesleki yetkinlikleri: inşaat mühendisliği öğrenci perspektifi (Educational qualification and vocational competence of …
S Bayram, GT Çelik, EL Oral
Turkish Journal of Education 4 (1), 04-18, 2015
12015
Türk İnşaat Sektöründe Örgütsel Bağlılık
G ÇELİK, EL ORAL, A BUDAK
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 30 (2), 255-266, 2015
12015
İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe Bir Araştırma
S MOSLEM, GT ÇELİK
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (1), 135-142, 2015
12015
Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Akademik TükenmiĢlikleri
GT Çelik, R Bağrıaçık, EL Oral
1
Yapı Denetim Firmalarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Adana Örneği
GT ÇELİK, Ü Cengizhan
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 32 (4), 71-78, 0
1
Educational qualification and vocational competence of engineering students: civil engineering student perspective
S Bayram, GT Celik, EL Oral
TURKISH JOURNAL OF EDUCATION 4 (1), 4-18, 2015
2015
MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN AKADEMĠK TÜKENMĠġLĠKLERĠ ÖZET
GT Çelik, R Bağrıaçık
e-Journal of New World Sciences Academy 7 (1), 1A0308, 2012
2012
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S Bayram, T Dirikgil, GT Çelik, N Bulut, T Haktanır, EL Oral
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenim Yeterlilikleri ve Mesleki Yetkinlikleri-Öğrenci Perspektifi
S Bayram, GT Çelik, EL Oral
Experimental Study on Usage Levels of Lateral Thinking Systems in Construction Engineering Students
GT Çelik, S Aydınlı, B Bağrıaçık
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ KÜLTÜRÜ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
G ÇELİK, S BAYRAM, EL ORAL
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 22 (3), 307-324, 0
Yapı Denetim Firmalarının Proje Denetim ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
GT Çelik, S Aydınlı, C Ünal
İnşaat Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımında Ödül-Ceza Uygulamaları
GT ÇELİK, CD TEMEL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19