Bekir Buluç
Bekir Buluç
Prof. Dr. Gazi University / Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki
B Buluç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 57 (57), 5-34, 2009
3022009
İlköğretim okullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki
B Buluç
Eğitim ve Bilim, 34 (152), 71-86, 2009
152*2009
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
B Buluç
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (4), 571-602, 2008
137*2008
İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
MK Serin, B Buluç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 3 (3), 435-459, 2012
111*2012
İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki lişki
T ŞENEL, B BULUÇ
TÜBAV Bilim Dergisi 9 (4), 1-12, 2016
66*2016
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi
O Gümüş, B Buluç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7-30, 2007
642007
Ortaöğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları
A Mahiroğlu, B Buluç
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 81-93, 2003
642003
Örgüt kültürü ve iklimi
B Buluç
Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde, 101-128, 2013
62*2013
Bilgi çağı ve örgütsel liderlik
B Buluç
Yeni Türkiye Dergisi 4 (20), 1205-1213, 1998
561998
Eğitim bilimine giriş
Editör, E Karip, Yazarlar, M Kale, B Buluç, Y Erişen, B Ata, vd.
Pegem Atıf İndeksi, 1-384, 2017
53*2017
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki
B BULUÇ, S DEMİR
Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (1 …, 2015
52*2015
Relationship between organizational justice and organizational commitment in primary schools
B Buluc, M Gunes
The Anthropologist 18 (1), 145-152, 2014
462014
Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci
B Buluç
431997
Geleneksel Liderlik Yaklaşımları.
B Buluç
Pegem A Yayıncılık, 2020
37*2020
İlköğretim İkinci Kademe Okullarda Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliği
B Buluç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 11-22, 1997
35*1997
Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması
Ö ÇELİK, B BULUÇ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 67-88, 2018
332018
The relationship between academic staff's perceptions of organizational justice and organizational citizenship behaviors
B Buluc
Studia Psychologica 57 (1), 49, 2015
32*2015
İlk ve orta öğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri
B Buluç
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-25, 2007
322007
Eğitim bilimine giriş
Editör, MÇ Özdemir, AS Arslangilay, Yazarlar, Y Gelişli, B Buluç, A Çiftçi, ...
Pegem Atıf İndeksi, 1-355, 2017
30*2017
An Analysis of Classroom Rules in Secondary Schools in Turkey.
B Buluc
Educational Research Quarterly 29 (3), 30-51, 2006
29*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20