Follow
Zülal Kökel
Zülal Kökel
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Hizmet ve Maneviyat
Z KÖKEL
Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi 3 (1), 97-103, 2019
12019
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Problemi Olan Bireylere Yönelik İnanç ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi
Ü AYSAN, Z KÖKEL
2022
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI PROBLEMİ OLAN BİREYLERE YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ
Ü Aysan, Z KÖKEL
Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 4 (3), 153-163, 2022
2022
Toplumumuzun mülteci algısında dini ve sosyal etmenlerTürkiyede bulunan Suriyeliler bağlamında
Z Kökel
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4