Follow
ruhan karadağ yılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları
M Gültekin, R Karadağ, F YILMAZ
Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi 7 (2), 503-528, 2007
1752007
Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi
R Karadağ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 1-17, 2014
1272014
Türkçe öğretmeni adaylarının" değer" kavramına yükledikleri anlamlar ve değer sıralamaları
E Kolaç, R Karadağ
İlköğretim Online 11 (3), 762-777, 2012
862012
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARI
H Deveci, R Karadağ, F Yılmaz
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (24), 351-368, 2008
802008
Pre-service Teachers' Perceptions on Game Based Learning Scenarios in Primary Reading and Writing Instruction Courses.
R Karadag
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (1), 185-200, 2015
792015
İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması
R Karadağ
PQDT-Global, 2010
772010
Effects of differentiated instruction on students’ attitudes towards Turkish courses: an action research
R Karadag, S Yasar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1394-1399, 2010
702010
Öğretmen adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanımına yönelik görüşleri
E Kolaç, T Demir, R Karadağ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 161 (161), 195, 2012
612012
İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri
R Karadağ, M Gültekin
Eğitimde Kuram ve Uygulama 3 (1), 102-121, 2007
532007
Pre-service teachers’ perceptions of peace education
H Deveci, F Yilmaz, R Karadag
Eurasian Journal of Educational Research 30, 63-80, 2008
492008
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
R Karadağ, A Akkaya
Ahi Evran üniversitesi kırşehir eğitim fakültesi dergisi 14 (2), 39-59, 2013
462013
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH NEDENLERİ
R Karadağ
Humanities Sciences 7 (2), 44-66, 2012
432012
Dünyada ve Türkiye'de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi
R KARADAĞ YILMAZ
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1301-1322, 2014
402014
Primary school teacher candidates’ views towards critical reading skills and perceptions of their competence
R Karadağ
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 889-896, 2014
362014
Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde gazete kullanımı
R KARADAĞ YILMAZ, B KAYABAŞI
Turkish Studies (Elektronik) 6 (3), 989-1010, 2011
362011
The effects of flipped learning approach on the academic achievement and attitudes of the students
R Karadag, SS Keskin
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 (6 …, 2017
352017
Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretimine yönelik hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri
R Karadağ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 2015
262015
Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri
D Belet, R Karadağ
III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Çukurova Üniversitesi Eğitim …, 2007
262007
İlköğretim birinci basamakta görev yapan öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
R Karadağ
PQDT-Global, 2005
262005
“Neden Yazı Yazmıyoruz?”: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri
R Karadağ, B Kayabaşı
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 1-32, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20