Follow
kurtuluş merdan
kurtuluş merdan
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’deki Organik Tarımın Ekonomik Analizi
K Merdan, K Vedat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 239-252, 2013
452013
Türkiyede organik tarımın ekonomik analizi: Doğu Karadeniz uygulaması
K Merdan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
432014
Alternatif Turizm Çeşitlerinin Gümüşhane Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma/A Search on the Effect of the Alternative Kinds of Tourism on the Tourism of Gümüşhane
K Merdan, S OKUROĞLU
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 2016
222016
ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜKETİCİLERİN TUTUMLARININ GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE BELİRLENMESİ
K MERDAN
International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences …, 2022
152022
Gümüşhane’nin ekonomik yapısı ve organik tarım
K Merdan
TC Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı …, 2007
142007
Tüketicilerin arı ürünleri tercihlerinde marka algısı ölçeğinin tespiti (Gümüşhane-Bayburt Örneklemi)
K Merdan
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (11), 45-62, 2018
72018
Organik Tarımın Ekonomik Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
K Merdan
Yayınlanmamış Doktora Te zi, Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum …, 2014
72014
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİ
K MERDAN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (1), 167-186, 2019
62019
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
K MERDAN
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (14), 523-536, 2022
52022
Üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş trangenik ürünlere yönelik bilgi düzeyleri ve bakış açılarının belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi örneği
K MERDAN
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 343-365, 2019
52019
ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
K MERDAN
International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 5 (19), 663-672, 2018
42018
KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)
K Merdan, S Okuroğlu
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 342-366, 2016
42016
Türkiye’de Organik Tarimin Ekonomik Analizi: Doğu Karadeniz Uygulamasi
K MERDAN
42014
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIMIN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEME)
K MERDAN
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 3 (12), 2029-2040, 2022
32022
Analysis of bee products in terms of global production, consumption, and international trade
K MERDAN
Research & reviews in agriculture, forestry and aquaculture sciences-ii, 111, 2021
22021
TÜRKİYE’DE E-TİCARET
K MERDAN
İktisat Alanında Seçilmiş Konular-2, 25, 2021
22021
YEREL KALKINMADA GÜMÜŞHANE İLİ ARICILIK SEKTÖRÜNÜN KÜMELENME YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
K Merdan
International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 5 (25), 1936-1947, 2018
22018
MEDYA, TÜKETİME DAYALI YAŞAM TARZLARI, DAVRANIŞSAL TERCİHLER VE KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER: REGÜLASYONUN TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR …
K MERDAN
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 …, 2017
22017
GÜMÜŞHANE İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI.
K Merdan
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2017
22017
GÜMÜŞHANE İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.
K Merdan, MS Okuroğlu
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20