Follow
Hasan Şahin Kızılcık
Title
Cited by
Cited by
Year
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
HŞ KIZILCIK, B Güneş
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 278-292, 2011
48*2011
Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması
HŞ Kızılcık, M Tan
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 109-122, 2007
252007
Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması
HŞ KIZILCIK, BK TEMİZ, TAN Mustafa, ŞK İNGEÇ
Eğitim ve Bilim - Science and Education 32 (146), 80-88, 2007
21*2007
İTME VE MOMENTUM KONUSUNDA ÇOKTAN SEÇMELİ BİR TEST GELİŞTİRİLMESİ
HŞ KIZILCIK, TAN Mustafa
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (1), 185-198, 2011
182011
TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri
HŞ Kızılcık, S Çağan, P Ünlü Yavaş
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 287-310, 2018
162018
Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi
H Kızılcık, HŞ KIZILCIK, N Önder-Çelikkanlı, NÖ ÇELİKKANLI, B Güneş
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (1 …, 2015
14*2015
Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics.
P Ünlü Yavas, HS Kizilcik
European Journal of Physics Education 7 (1), 13-24, 2016
122016
Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics
HŞ Kızılcık, PÜ Yavaş
Journal of Education and Training Studies 5 (1), 101-109, 2017
102017
Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi
HŞ Kızılcık
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (3), 266-278, 2013
10*2013
Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması
HŞ Kızılcık
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
92012
Physics in movies: Awareness levels of teacher candidates
H Kızılcık, V Damlı, Y Ünsal
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION 10, 2014
82014
Possible misconceptions about solid friction
HŞ Kızılcık, M Aygün, E Şahin, N Önder-Çelikkanlı, O Türk, T Taşkın, ...
Physical Review Physics Education Research 17 (2), 023107, 2021
72021
Investigating the reasons of difficulty understanding of students in special relativity topics
HŞ Kizilcik, PÜ Yavaş
Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2), 399-426, 2017
5*2017
ORTAÖĞRETİM FİZİK DERS KİTAPLARININ BİLİMSEL MODEL VE MODELLEMELER BAKIMINDAN ANALİZİ: TÜRKİYE’DE OKUTULAN FİZİK DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ
Y ÜNSAL, İ ERGİN, HŞ KIZILCIK
The 1st International Congress Of Educational Research, 2009
5*2009
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri
HŞ Kızılcık, P Ünlü Yavaş, S Çağan
Elementary Education Online 18 (1), 190-206, 2019
42019
Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates’ wave concepts
Ç Gülçiçek, HŞ Kizilcik, V Damli
Physics Education 53 (5), 055018, 2018
42018
Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması
PÜ YAVAŞ, HŞ KIZILCIK
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (1), 35-73, 2018
42018
Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Değişimi
HŞ Kızılcık, Ö Nuray, B Güneş
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012
42012
Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarındaki değişimin incelenmesi
S Çağan, HŞ KIZILCIK, PÜ YAVAŞ
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2), 168-184, 2020
32020
Fizik Eğitimi Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi: Türkiye Örneği (The Analysis of Papers Presented in Physics Education Congress: Sample of Turkey)
Y ÜNSAL, HŞ KIZILCIK, D YARIMKAYA
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 6 (2), 173-196, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20