Follow
Hasim Akca
Title
Cited by
Cited by
Year
Inflation and corruption relationship: Evidence from panel data in developed and developing countries
H Akça, AY Ata, C Karaca
International Journal of Economics and Financial Issues 2 (3), 281-295, 2012
842012
Türkiye’de eğitim, doğurganlık ve işsizlik ilişkisinin analizi
H Akça, M Ela
Maliye Dergisi 163, 223-242, 2012
762012
Yükseköğretimin finansmanı ve Türkiye için yükseköğretim finansman modeli önerisi
H Akça
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 19 (1), 91-104, 2012
612012
Eğitim ve Gelir Dağilimi İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi
H Akça
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 241-259, 2012
412012
Regülasyon ekonomisi
H Akça
Adana: Nobel Kitabevi, 2007
412007
Devlet müdahalesinin başarısızlığı üzerine bir değerlendirme
Y AKÇA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 179-190, 2011
342011
BEŞERİ SERMAYE HARCAMALARI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
H Akça
Ekonomi Bilimleri Dergisi 7 (2), 33-57, 2015
302015
The effects of environmental taxes, renewable energy consumption and environmental technology on the ecological footprint: evidence from advanced panel data analysis
O Bozatli, H Akca
Journal of Environmental Management 345, 118857, 2023
212023
Environmental Kuznets Curve and financial development in Turkey: evidence from augmented ARDL approach
H Akca
Environmental Science and Pollution Research 28 (48), 69149-69159, 2021
202021
Phytohormone levels of drought acclimated laurel seedlings in semiarid conditions
LY Aktas, H Akca, N Altun, P Battal
General and Applied Plant Physiology 34 (3), 203-214, 2008
192008
Telekomünikasyon sektörü: Türkiye AB ülkeleri karşılaştırmalı analizi
AH Akça
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 1-20, 2007
172007
Harca-vergilendir veya vergilendir-harca: Türkiye üzerine ampirik bir araştırma
H Akça, C Bilgin
Business and Economics Research Journal 4 (1), 143-157, 2013
122013
Defne (Laurus Nobilis L.)’de kuraklığa uyum mekanizmalarının uyarılması ve oluşan içsel hormon değişimlerinin incelenmesi
H Akça, LY Aktaş, N Altun, Y Yağmur
Çevre ve Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten 38, 2008
102008
Vergisel açıdan holdinglerin durumu
H Akça
Sayıştay Dergisi 30, 207-222, 1998
101998
The Relationship Between Economic Growth and Institutional Structure in OECD Countries: Cross Sectional Analysis
AY Ata, A Koc, H Akca
Actual Problems of Economics 10 (136), 323-333, 2012
92012
Kayıt Dışı Ekonomi, Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Devlet
H Akça, İ Ünlükaplan, V Yurdadoğ
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2 …, 2016
82016
Economic, Financial and Fiscal Effects of Terrorism: A Literature Review
H AKÇA, M ELA
International Review of Management and Business Research 6 (3), 1051-1071, 2017
72017
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARINA ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
İ Ünlükaplan, V Yurdadoğ, H Akça
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1 …, 2017
72017
Yazıcı, I., 1999
H Akça
Phytohormanal Relations of Turkish Red pine, 0
7
İslam Ekonomisinin İhmal Edilen Konumu: Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A Haşim, O BOZATLI
Journal of History School, 1188-1218, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20