Follow
mefail hızlı
mefail hızlı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı medreselerinde okutulan dersler ve eserler
M Hızlı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (1), 25-46, 2008
2252008
Mahkeme sicillerine göre Osmanlı klasik döneminde ilköğretim ve Bursa sıbyan mektepleri
M Hızlı
Uludag Universitesi Basmevi, 1999
551999
Osmanlı klasik döneminde Bursa medreseleri
M Hızlı
İz Yayıncılık, 1998
53*1998
KURULUŞUNDAN OSMANLlLARA KADAR MEDRESELER
M HIZLI
491987
Mahkeme sicillerine göre Osmanlı klasik dönemi Bursa medreselerinde eğitim-öğretim
M Hızlı
Esra Fakülte Kitabevi, 1997
47*1997
Osmanlı Sıbyan Mektepleri
M HIZLI
Osmanlı, V, 207-217, 1999
291999
Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal
M HIZLI
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 371-410, 2004
222004
Osmanlı mahalle imamlarının performanslarına dair
M HIZLI
Tesam Akademi Dergisi 1 (1), 41-51, 2014
192014
Osmanlı Vakıf Sisteminde" Rakabe"
M HIZLI
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 1994
171994
Bursa Mahkeme Sicilleri Rehberi
M HIZLI
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (1), 2003
162003
Osmanlı klasik döneminde medrese
M Hızlı
Türkler Ansiklopedisi 11, 426-435, 2002
132002
Ravzâ-i Evliyâ
BSŞ Mehmed
Arasta Yayınları, 2000
122000
Osmanlı vakıf eserlerinin inşa, tamir ve restorasyonları
M Hızlı
Uludağ Üniversitesi, 1993
121993
Ahiliğin Anadolu’daki gelişim süreci
M Hızlı
Çakır, B. Ve Gümüş, İ.(Ed.), Ahilik (ss. 18). İstanbul: Kırklareli …, 2011
102011
Osmanlı Klasik Döneminde Medrese
M HIZLI
Türkler Ansiklopedisi, 2002
102002
Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi
M HIZLI
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 85-106, 2008
82008
Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)
M Hızlı
Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim”. Milletlerarası Kongresi Tebliğleri 109, 115, 2001
82001
Osmanlı dönemi Bursa’sında eğitim-öğretim vakıflarına genel bir bakış
M Hızlı
Uludağ Üniversitesi, 1998
81998
Bursa'da Selâtîn İmaretleri
M HIZLI
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1), 2001
72001
Modernleşme Dönemi Bursa’sında Eğitim-Öğretim
M Hızlı
Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa, 81-102, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20