Takip et
Aslı Beyhan Acar
Aslı Beyhan Acar
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi
G Dündar, A Acar
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 37 (2), 111-120, 2008
2272008
Do intrinsic and extrinsic motivation factors differ for Generation X and Generation Y
AB Acar
International Journal of Business and Social Science 5 (5), 12-20, 2014
1692014
A survey of antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Turkey, 2004–2005
B Şener, F Tunçkanat, S Ulusoy, A Tuenger, G Söyletir, L Mülazimoğlu, ...
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 60 (3), 587-593, 2007
792007
Duygusal zekâ ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma
BÖ ÖZASLAN ÇALIŞKAN, A ACAR BEYHAN, AC Acar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
702009
The effect of organizational commitment and job commitment to intention to leave of employment: A research in hotel management
M Yildirim, A Acar, U Bayraktar, O Akova
International Journal of Business and Social Science 6 (11), 128-137, 2015
282015
Impact of emotional intelligence on the establishment and development of high quality leader member exchange (LMX)
G Ordun, A Beyhan Acar
Advances in Management & Applied Economics 4 (2), 111-129, 2014
242014
İŞGÜCÜ PİYASASI TEMEL GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE TÜRKİYE İLE DİĞER OECD ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
AB ACAR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2013
212013
Türkiye’nin Orta Doğu politikasına yönelik sürekliliğin I. Körfez Savaşı bağlamında değerlendirilmesi
H Arıdemir, A Acar
Akademik Bakış Dergisi 65, 82-93, 2018
72018
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynakları uygulamalarının endüstri 4.0 bağlamında yıllar itibari ile değişiminin içerik analizi yöntemi ile incelenmesi
S Şenol, K Sarıoğlu, S Başkaya, AB Acar
Çalışma İlişkileri Dergisi 11 (2), 77-104, 2020
42020
Comparison of Turkey and the Other OECD Countries in Terms of Labour Markets’ Main Indicators Using Multi Dimensional Scale Analysis
AB Acar
Faculty of Business Administration Institute of Business Administration …, 2013
42013
Moving from Corporate Training to Corporate Education: A Case Study in Accountancy from Turkey
ED Şengür, AB Acar
Adult and Continuing Education: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2014
32014
Geçici istihdam bürolarının çalışma yaşamı açısından önemi ve Türkiye için bir model önerisi
AB Acar
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 2011
32011
Employment of disadvantaged groups in OECD countries: A comparative study with MDS analysis
AB Acar, MA Findikli
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2020
22020
Gender influence on part-time working: An empirical study upon the EU and Turkey
AB Acar
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2014
2*2014
Solution for informal work problems: Microfinance for women
AB Acar
Labor and Employment Relations in a Globalized World: New Perspectives on …, 2014
22014
Crew resource management in aviation: The analysis of the Air France Flight 447 crash
S Şenol, AB ACAR
Journal of Organizational Behavior Review 2 (2), 172-200, 2020
12020
DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DA VRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AGBÖ ÖZASLAN, AGAB ACAR, AC ACAR
12009
PLANLANMIŞ DAVRANIŞ KURAMI VE GİRİŞİMCİLİK: TİB ALANINDA ÇALIŞAN GİRİŞİMCİLER İLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA
G OZBOLAT, AB ACAR
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (2), 275-303, 2022
2022
Dijital Dönüşümde Yeni Yetkinlikler: Yeni Seçim Yöntemleri Ve Oyunlaştırma
AB ACAR
2020
The Importance of Temporary Work Agencies in Turkish Labor Market and a Comparative Study with Spain, Italy and Germany
AB Acar, G Ordun
Labor and Employment Relations in a Globalized World: New Perspectives on …, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20