menderes ünal
menderes ünal
Eğitim Bilimleri, Ahi Evran Üniversitesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ORTAK DERS OLARAK OKUTULAN YABANCI DİL DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Ü Menderes, Ç ÖZDEMİR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 13-22, 2008
332008
Designing and implementing an adaptive online examination system
M Yağci, M Ünal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 3079-3083, 2014
212014
Avrupa birliği Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının CIPP (bağlam, girdi, süreç, ürün) modeline göre değerlendirilmesi
M Ünal
TC Avrupa Birliği Bakanlığı, 2013
192013
A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education.
M Unal, E Ilhan
Journal of Education and Training Studies 5 (6), 64-72, 2017
172017
The relationship between meta-cognitive learning strategies and academic success of university students (Ahi Evran University Sample)
M Ünal
International Online Journal of Educational Sciences 2 (3), 840-844, 2010
172010
Matematik öğrenim ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
S Dağdelen, Ü Menderes
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 483-510, 2017
152017
Öğretim elemanı ve öğrencilerin AB Erasmus+ Programını algılama durumlarının incelenmesi
Ü Menderes
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 581-598, 2016
102016
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
Ü Menderes
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 932-947, 2017
92017
Preferences of teaching methods and techniques in Mathematics with reasons.
M Ünal
Universal Journal of Educational Research 5 (2), 194-202, 2017
92017
Avrupa birliği öğrenci öğrenim hareketliliği programının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi
M Ünal
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 2013
82013
Yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünce ölçeği
M Ünal
International Social Sciences 6 (19), 218-233, 2015
62015
An investigation on revealing the learning modalities of undergraduate students
M Ünal
Educational Research and Reviews 10 (15), 2076-2083, 2015
52015
Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Ahi Evran Üniversitesi Örneği)
M Ünal
International Online Journal of Educational Sciences 2 (3), 840-864, 2010
52010
Self evaluation of students’ language in the frame of information and communication technologies
M Ünal, M Yagci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 3090-3095, 2014
32014
Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
M ÜNAL
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 99-113, 2017
22017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNSEL VE ÖZGÜN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
M ÜNAL
International Journal Of Eurasia Social Sciences 7 (25), 186-2022, 2016
2016
The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers
B Tay, M Unal, T Kafadar
International Journal of Social Sciences & Education 6 (3), 280-295, 2016
2016
YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE ÖLÇEĞİ
Ü Menderes
http://www.ijoess.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=19, 2015
2015
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
HH DİLAVER, MÇ ÖZDEMİR, M SAFRAN, H YAZICI, S YEL, B ATA, ...
2015
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
M ÜNAL
eab, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20